Pantregister för bostadsrättsförening

Pantregister för bostadsrättsförening

För de flesta människor innebär ett köp av en bostadsrätt, att man behöver låna pengar till köpet hos banken och då med bostadsrätten som säkerhet. Enligt bostadsrättslagen behöver en bostadsrättsförening då inneha ett pantregister. Det är nämligen föreningens skyldighet att veta om det är så att en bostadsrätt är pantsatt hos ett kreditinstitut och om den är pantsatt, meddela en eventuell ny kreditgivare om befintliga panter. En tilltänkt köpare behöver också få denna information. I ett pantregister finns även information om andrahandsuthyrning samt eventuell utmätning, vilket är anledning till att pantregister för bostadsrättsförening är ytterst viktigt.

Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev är helt enkelt ett dokument som används som säkerhet vid lån hos en bank eller annat kreditinstitut om en individ ska till exempel köpa en bostadsrätt. Pantbrevet avser en viss summa och en viss del av värdet på den pantsatta bostadsrätten. Genom att utfärda ett pantbrev kan man således bevisa att man gjort en inteckning av bostadsrätten och därmed även i fastighetsboken (ägararkivet) hos Lantmäteriet.

Det är också så att den som har pantbrevet kommer att kunna erhålla pengar om det visar sig att låntagaren inte kan betala sitt lån och därmed måste sälja bostadsrätten. Därför ses pantbrevet som en säkerhet för till exempel banken. Vid en överlåtelse löser den tidigare ägaren lånen, får tillbaka pantbrevet och sedan ge detta till den nya ägaren som i sin tur kan använda dem om denne behöver ta ett lån för att köpa bostadsrätten.

Varför behövs ett pantregister?

Förutom att det regleras i svensk lag, som beskrivits ovan, är det också givetvis viktigt att ha ett uppdaterat register över alla de lån som finns där lägenheterna (bostadsrätterna) har tagits som säkerhet. Om bostadsrättsföreningen använder sig av en tjänst som en fastighetsförvaltare tillhandahåller, kan tjänsten hålla koll på och uppdatera de giltiga pantsatta bostadsrätterna och överlåtelser och även sända ut de pantbrev som behövs till långivarna.

En tjänst som denna kan också hjälpa till med att underrätta långivare om en boende, som dessutom pantsatt sin bostadsrätt, inte kan betala eller är försenad med avgiften till bostadsrättsföreningen. En annan sak som en sådan eller liknande tjänst kan hjälpa dig och din bostadsrättsförening med, är att ställa samman och sända de uppgifter om överlåtelser som behövs, både till säljaren och till Skatteverket.

Rensa kakor med hjälp av IT-support för privatpersoner

Rensa kakor med hjälp av IT-support för privatpersoner

Du har förmodligen ofta sett meddelanden om att webbplatser använder kakor, men undrat vad en sådan kaka egentligen är för någonting? Här försöker vi förklara vad de används för och hur de sparas i din dator. I vissa fall kan du behöva rensa kakorna (ta bort dem), till exempel om du upplever problem med en webbplats. Om du behöver hjälp med detta rekommenderar vi att du tar hjälp av en IT-support för privatpersoner.

Om du till exempel använder webbläsaren Google Chrome för att surfa på nätet och din startsida är www.google.se, får du några kakor så fort du surfar till denna webbplats. Om du sedan bläddrar till en annan webbplats eller använder en annan del av Googles webbplats, kan du få ytterligare kakor om inte dina kakor är uppdaterade. Det tar alltså inte lång tid innan din webbläsare har sparat en hel del kakor.

Vissa kakor är tillfälliga, andra permanenta

När du stänger din webbläsare finns dessa kakor lagrade på din dator i en systemmapp som vanligtvis är dold. När du besöker webbplatser vars kakor du har sparat, laddas dessa. Om du tar bort alla kakor från din dator och besöker webbplatsen på nytt, kan webbplatsen se lite annorlunda ut. Om du till exempel rensar alla kakor från Facebook, kommer du behöva logga in på deras webbplats igen om du redan var inloggad. Detta beror på att information om din inloggning sparades i form av kakor, som du nu har tagit bort.

Kakor förbättrar alltså generellt sett upplevelsen när du surfar till en webbplats, till exempel genom att göra webbplatsen i fråga mer personlig. De är unika för alla sajter och sparar inställningar samt information om hur du surfar. Det är inte särskilt enkelt att hitta kakorna på din dator, men de tar inte heller upp särskilt mycket utrymme och är enkla att ta bort. Alla kakor sparas inte permanent, utan vissa lagras bara tillfälligt i minnet och försvinner när du stänger din webbläsare.

En kaka består bara av text och är i sig inte skadlig, men eftersom de kan användas för att spåra ditt surfande kan de även anses vara påträngande. Därför behöver webbplatser som använder kakor sedan några år tillbaka enligt EU-direktiv meddela dig om att de gör detta. Om du inte vet hur du rensar dina kakor och vill göra detta, kan du med fördel kontakta en IT-support för privatpersoner och få datorhjälp hemma.

Olika slags villalarm fungerar på olika sätt

Olika slags villalarm fungerar på olika sätt

De olika sorternas trådlösa villalarm som du kan välja mellan kan delas in i olika kategorier utifrån det sätt de fungerar på. Det finns till exempel detektorer som upptäcker om fönsterglaset krossas. Dessa reagerar på ljudet av krossat glas. Ett trådlöst larmsystem som identifierar var i bostaden glaset har krossats bör generellt sett användas för bostäder och byggnader som har flera glaspaneler på dörrar, väggar och tak. Systemet reagerar på ljudet av glas som krossas och skickar genast information om detta till kontrollpanelen, som i sin tur sätter igång larmet och den eventuella sirenen. Ett sådant system kan känna av när glas krossas cirka 9 meter bort.

Villalarm med rörelsedetektorer och säkerhetskameror

En annan typ av villalarm är rörelsedetektorer. Dessa upptäcker vanligtvis rörelser med hjälp av infraröda signaler eller mikrovågor. Dessa bägge tekniker kan även kombineras, och den trådlösa infraröda detektorn upptäcker då kroppsvärme och skickar data till kontrollpanelen som i sin tur sätter igång larmet eller sirenen. Detektorn som använder mikrovågor fungerar på samma sätt men verkar genom att skicka ut en mikrovågspuls och avläsa avvikelser i denna.

Larmsystem för villalarm kan även använda sig av säkerhetskameror som placeras ut på strategiska platser. Så snart en obehörig person gör intrång, känner en sensor som sitter inuti kameran av detta och sätter då igång sirenen eller larmet. Informationen skickas även vidare till kontrollpanelen och nödnumret kan automatiskt ringas upp. Dessa kameror tar även foton, eller spelar in videoklipp, på inkräktare och gör det därmed enklare att identifiera dessa.

Att tänka på vid val av villalarm

När du köper ditt första system för villalarm bör du inte ta för lätt på uppgiften, eftersom det inte är som att köpa ett par skor. Du behöver ha i åtanke att inbrott är ett brott som till stor del handlar om tillfälle. När en inbrottstjuv ser en väg in, kommer han eller hon inte ha några problem att hitta en väg ut. Även om tjuvar vanligtvis undviker bostäder som är larmade, bör du i samråd med din leverantör välja ett system som ger ett gott skydd. I en studie uppgav nämligen 13 procent av inbrottstjuvarna att de försöker göra inbrott även om de ser att villan har ett larmsystem.

Lite om streetart och streetwear

Lite om streetart och streetwear

När man går runt i en stad, oavsett om den är stor eller liten, ser man ofta någon typ av konst på gatan. Det här är ingen konst som brukar hamna på museer, även om på senare tid det faktiskt uppstått museer som fokuserar på den här inofficiella konstformen. Det här är konst som tillhör gatan och som därför kallas streetart. I den här texten kommer vi förklara lite mer om streetart!
I och med konsten även påverkar modet har många om utövar streetart skaffat sig en viss stil, det finns idag ett antal välkända varumärken inom streetwear som är populära bland många som utövar streetart.

Streetartens historia

Streetart uppstod under 1980-talet då vissa amerikanska graffitikonstnärer började experimentera med ramarna för graffitin. Samtidigt började unga konstnärer på en ansedd konstskola i New York att umgås med och ta intryck av graffitimålare. De använde sig av nya tekniker och material i sitt skapande och laddade sina verk med mer eller mindre tydliga budskap. Man tog steget från ateljén och ut i gaturummet. I och med detta uppstod en ny konstform, nämligen streetart. Den sågs först i stora städer som New York, Paris och Berlin, men spred sig snart till andra städer. Till Sverige kom gatukonsten på 1990-talet och har sedan dess blivit det mest populära sättet att etablera konst i det offentliga på ett snabbt och synligt sätt. Ett uppmärksammat exempel i Sverige är rondellhundarna.

Streetartens syfte

Gatukonstens syften varierar. Dels rör det sig om ett rent konstnärligt uttryck. Det finns också i gatukonsten ofta en vilja till att omforma staden till ett mer personligt eller socialt rum. Genom att sätta ut sina egna konstverk i staden gör man ett personligt intryck på och avtryck i densamma. Likaså finns det i gatukonsten ett drag av platsskapande, ett sätt att försöka tillföra rum, mening och sammanhang i en stadsmiljö. Särskilt i dagens kapitalistiska samhälle med massor av reklam vill man ta tillbaka staden och erbjuda alternativ till allt det kommersiella. Förutom det rent estetiska och vackra i konsten så är en stor del av streetart att ifrågasätta. Det kan vara allt från politisk kritik och kritik till vårt samhälle i sig till social ifrågasättande om hur vi människor agerar mot varandra i vardagen. Ett exempel på det sistnämna är uppfodringar att le mer, att se sina medmänniskor och att hälsa. Gatukonst kan också ha propagandasyften. Väggmålningar med krigspropaganda har varit vanliga i konflikter, till exempel Nordirlandskonflikten, Baskienkonflikten och i Palestina på den av Israel uppförda muren.

Streetart kan vara allt från graffiti i olika former och storlekar, affischer och planscher, schabloner och klistermärken.

Så börjar du spara i fonder

Så börjar du spara i fonder

Såvida du inte är rik nog att ha tillgång till en personlig fondförvaltare behöver du sannolikt spara i fonder tillsammans med andra fondsparare och företag. Om du redan har ett konto på ett fondtorg kan du köpa andelar i fonder på samma sätt som du skulle köpa aktier. Om du inte har detta kan du besöka fondens webbplats för att få mer information och en ansökningsblankett, eller så kan du registrera dig på ett fondtorg som tillhandahåller den aktuella fonden. Advisors fonder kan du köpa via Fondmarknaden och Nordnet.

Du som vill månadsspara i fonder kan ofta ansöka om att en viss summa ska dras från ditt bankkonto varje månad, varpå pengarna investeras i en eller flera fonder. Detta kan vara ett bra sätt att jämna ut variationer i det genomsnittliga pris du betalar för dina fondandelar. Du sänker risken jämfört med att placera alla dina pengar i en fond när marknadens värde är som högst, till exempel dagen innan finanskrisen bröt ut eller IT-bubblan sprack.

Den största fördelen med att köpa fondandelar direkt från fondbolaget i fråga är att du sällan behöver betala en köpavgift. Det betyder att mer pengar faktiskt placeras i fonden och ger dig en passiv inkomst. Nackdelen med att köpa andelar i en fond direkt från det aktuella fondbolaget är att det kan vara svårare att vid ett senare tillfälle överföra ditt innehav.

Advisor Fondförvaltnings fondhantering

Advisor är ett svenskt fondbolag som är verksamma inom fondhantering. Advisors första fond att bildas var Advisor Världen, en global aktiefond som bildades i mitten av 2011. Under våren 2013 bildades bolagets andra fond, Advisor Multihedge, vilket är en fond-i-fond som placerar i flera olika hedgefonder. I februari 2017 bildade Advisor sin tredje fond – Advisor Multihedge – vilket är en variant av Multihedge fast med hävstång. Advisors fondhantering innefattar ett kapital på omkring 10 miljarder kronor och företaget ha omkring 50 000 kunder.

Du som är intresserad av mer information om Advisors fondhantering finner denna på bolagets webbplats. De tidigare nämnda fonderna från Advisor kan du köpa andelar i via fondtorg som Nordnet och Fondmarknaden.

Så väljer du rätt balanscykel

Så väljer du rätt balanscykel

Att välja rätt balanscykel till ditt barn kan vara lättare sagt än gjort. Det kan verka enkelt jämfört med en cykel med pedaler, då cykeln har färre komponenter. En balanscykel kon också verka enklare att hantera, samtidigt som den är mindre och har en lägre prislapp än en fullstor barncykel med pedaler. Du bör dock inte låta dig luras av dessa faktorer eftersom det finns flera saker att ha i åtanke när du väljer ut en balanscykel åt ditt barn. Här går vi igenom vilka de viktigaste faktorerna du bör tänka på är.

Storlek

Storleken är det viktigaste valet du gör när du köper en balanscykel. Du bör inte se cykeln som ett par skor som barnet kan växa in i, utan cykeln ska passa barnet storleksmässigt nu och inte ett halvår längre fram i tiden. Om du köper en cykel som är för liten eller för stor kommer barnet känna sig obekväm på cykeln och få en negativ upplevelse. Om barnet inte får en positiv upplevelse på cykeln kommer han eller hon inte vilja använda den.

De vanligaste storlekarna på balanscyklar är 12 tum och 14 tum. Den storlek som avses är däcken, och även om detta kan vara ett bra mått indikerar det inte storleken på ramen eller höjden på sadeln. Förutom att titta på hjulstorleken bör du även känna till den minimala och maximala sadelhöjden.

För att hitta rätt storlek på balanscykel åt ditt barn när du väljer barncykel bör du försöka besvara följande frågor:

  • Kan ditt barn utan problem stå över sin cykel?
  • Kan barnet gå med cykeln medan han eller hon står över den?
  • Kan sadeln justeras i takt med att barnet växer?
  • Kan barnet utan ansträngning nå styret när han eller hon sitter på sadeln?

Vikt

En viktig aspekt att tänka på är balanscykelns vikt. Ju tyngre cykeln är, desto svårare kommer det vara för barnet att hantera cykeln. En cykel som är svårare att hantera kommer inte uppskattas lika mycket av barnet. Cykelns vikt beror till stor del på vilket material den är gjord av och vilken typ av däck den har. En tumregel är att cykeln inte bör väga mer än en fjärdedel av barnets vikt.

HLR-utbildning i Malmö räddar liv

Fall av hjärtstillestånd som inträffar utanför sjukvården är världen över ett hot mot allmänhetens hälsa. Flera studier visar att du som befinner dig i närheten av en person som drabbas av detta sjukdomstillstånd med hjälp av HLR och/eller hjärtstartare kan öka den drabbades prognos för överlevnad. Här kommer du få insikt om varför du som idag saknar utbildning i hjärt-lungräddning bör genomgå en HLR-utbildning i Malmö.

Studier på området har utförts i bland annat USA och Japan, och forskarna har undersökt huruvida det finns kopplingar mellan antalet lekmän som ingriper och ger hjärt-lungräddning och hur väl det slutar för de drabbade personerna efter att de har fått professionell vård. I den japanska studien använde man information från ett nationellt register över 167 912 patienter som drabbats av hjärtstillestånd utanför sjukvården och där en förbipasserande person bevittnat det hela. De amerikanska forskarna använde sig av ett register innehållande 4 961 patienter ur samma kategori.

Goda skäl att gå HLR-utbildning i Malmö

Cirka 10 000 svenskar drabbas varje år av hjärtstillestånd, vilket gör att du som bor i eller omkring landets näst största stad bör känna dig bekväm med att ge HLR. Du kan gå en HLR-utbildning i Malmö för att erhålla denna kompetens om du inte redan besitter den.

I USA drabbas 200 000 invånare varje år av hjärtstillestånd utanför sjukvården. Det har visat sig att personer som ingriper i dessa nödsituationer genom att ge HLR och använda hjärtstartare i ett tidigt skede skulle kunna hjälpa fler patienter om dessa bägge metoder användes i högre utsträckning. I den japanska studien såg man en ökning av antalet personer som överlevt utan hjärnskador, från 3,3 procent till 8,2 procent. De amerikanska forskarna kom fram till att en kombination av hjärt-lungräddning och defibrillering förbättrade prognosen med 9 procent.

I Japan utbildas årligen 1,4 miljoner människor i metoder såsom bröstkompressioner och användning av hjärtstartare. De japanska forskarna tror att fler personer kan vara villiga att ingripa och ge hjärt-lungräddning nu när mun-mot-mun-metoden inte längre är absolut nödvändig. De menar också att bröstkompressioner har en fördel gentemot hjärtstartare då det överlag är billigare att inte använda utrustning vid återupplivningsförsök.

HLR-utbildning i Malmö är populärt och du kan ta reda på hur du kommer igång för att börja på hlrutbildningmalmö.se

Stålband för tyngre laster

Stålband för tyngre laster

Förr i tiden var stålband det enda alternativet för bandning av produkter där det ställdes höga krav på bandens hållbarhet. Numera har även plastband blivit ett gångbart alternativ, men även om plastband har en del fördelar mot stålband har de även vissa nackdelar. Den främsta fördelen med stålband är att det är stål är ett ganska stabilt material. Det ger inte efter särskilt mycket efter att det har använts till att banda en last. Det tål dessutom last med vassa kanter som till exempel platta ark av stål.

Stålbandning används för att säkra tunga laster och för att lasten ska tåla tuff hantering. Det ger en stor fördel i de fall då lasten är stabil (inte sätter sig) och kommer transporteras i flera etapper innan den når sin slutgiltiga destination. Stålband har en hög draghållfasthet och har fördelen att kunna förstärkas med kol. Stål med en hög draghållfasthet är att rekommendera i de situationer så lasten skakas om eller då högre krav ställs på bandets brytstyrka.

Nackdelar med stålband

Stålband kan utgöra en säkerhetsfara för användare som inte är vana att hantera dem. Att klippa av ett stålband utan försiktighet kan resultera i att stålbandet snärtar och orsakar djupa skärsår i framför allt ansiktet. En rulle stålband väger ofta uppemot 50 kilo, vilket gör det svårt för vissa användare att ladda ett verktyg med det utan att en skada uppstår. Ett plastband av polyester väger jämförelsevis runt 25 kilo.

Ett stålband kan även repa eller förstöra lasten, vilket innebär att det inte är en bra idé att använda stålband för att banda en last med känsliga ytor. Bandet kan även rosta och ge upphov till fläckar på lasten. Även om stålbandet inte sträcker ut sig när det är fastspänt, kan detta även vara en nackdel. Om lasten sätter sig under transport eller förvaring kommer bandet inte längre hålla lasten på plats lika tight. Det är därför inte ovanligt att stålbandade pallar i varuhus hänger löst från lasten. Stålband är också dyrare än plastband och priset varierar beroende på råvarupriset, vilket kan göra det svårt att budgetera för detta material.

Att röja sly – diverse rekommendationer

Att röja sly – diverse rekommendationer

Har du flyttat till ett hus med stor tomt, och har plötsligt en massa sly att röja? Med rätt verktyg och knep behöver det inte vara ett så stort problem som det först kan verka som. Här tipsar vi om hur du enkelt och effektivt kan röja sly på din tomt.

 Det kan verka tungt och slitigt att röja sly, men det är viktigt för att ge träd och växter möjlighet att växa så bra som möjligt. Vi hoppas att slyröjning är något alla tids nog kan göra på sin tomt, oavsett om de är nybörjare eller erfarna slyröjare, och vi har därför sammanställt dessa råd för att göra det enklare. 

Rätt verktyg i rätt händer

Att använda en motorsåg vid slyröjning kan vara farligt. Investera därför i en röjsåg, eller låna en om du har möjlighet. Tänk dock på att det är 18-årsgräns på att använda röjsåg. Låt därför inte barn delta vid slyröjningen.

Tänk även på att använda hjälm och skyddskläder för att undvika skador, och se till att ha sällskap och telefon till hands om något ändå skulle hända.

Planera

Du bör börja röja längst bort, för att slippa gå genom slyröjd mark när du fortsätter röja, och röj lagom mycket. Tänk på att det tar lång tid för träd och växter att växa tillbaka när du väl röjt bort dem. Ett enkelt sätt att planera slyröjningen är att göra en karta över tomten och bestämma på förhand vad som ska finnas kvar och vad som ska bort. Och se till att alla i hushållet är överens!

Om du tror att det är risk för att träd och växter som ska stå kvar utsätts för skada när du slyröjer, kan du se till att skydda dem med exempelvis brädor.

Ta pauser

Sist men inte minst, se till att ta pauser och vila mellan varven. Sätt dig på verandan med en kopp kaffe en stund, och fortsätt efter det. På så sätt blir slyröjningen både trevligare och mindre slitsam.

Slyröjning kan ta lång tid. Ibland är det bättre att spara en del av arbetet till nästa dag, eller helt enkelt göra en mindre ambitiös slyröjningsplan.

Lycka till med slyröjningen.

Ansvarslöst att avveckla PPM-systemet

Ansvarslöst att avveckla PPM-systemet

Politikerna i vår land känner sig tvingade att förändra PPM-systemet efter de skandaler som har skakat om systemet på senare tid. Även om de kan ha rätt i att åtgärder kan behöva vidtas för att skydda de svenska pensionsspararna från oseriösa aktörer, är det ansvarslöst att förespråka en avveckling av PPM-systemet. Det är just PPM-pengarna som kan vara räddningen för dagens unga pensionssparare, vilka riskerar att bli fattigpensionärer i framtiden om dagens låga pensionsnivåer består.

Premiepensionssystemet utformades med dagens unga i åtanke, inte dagens pensionärer. Tanken med PPM-systemet är att alla pensionssparare sparar pengar åt sig själva, vilket garanterar att det finns pengar till pensionsutbetalningar den dagen då det är dags att gå i pension. Detta oavsett hur det då går för Sverige som stat. En eventuell avveckling av premiepensionssystemet skulle förmodligen innebära att regeringen ges möjligheten att höja pensionen för de personer som idag är pensionärer. Det skulle möjligtvis vissa politiska partier kunna vinna på genom fler röster i riksdagsvalet, men att ge de pengar som dagens unga så väl kommer behöva framöver till pensionärerna är naturligtvis högst oansvarigt.

Dagens unga behöver premiepensionen

Unga pensionssparare kommer förmodligen få lägre pensioner än dagens pensionärer, även om PPM-systemet lämnas orört. Pensionsåldern kommer öka och enligt Pensionssystemets prognoser kommer en idag 30-årig pensionssparare behöva vänta med att gå i pension till 68 års ålder, bara för att få samma pension som denne tidigare beräknats få vid 65 år. Det innebär alltså tre extra år av slit som yrkesverksam, bara för att få en pension på samma nivå som en 65-åring. Tre förlorade år. Det har även talats om pensionsåldern kan komma att höjas från 65 år till närmare 70 år.

Anledningarna till att anlita en PPM-förvaltare som Advisor är idag fler än någonsin tidigare. Anledningen till detta är att de dystra utsikterna för unga pensionssparare gör att premiepensionen får en allt viktigare roll. Att maximera avkastningen på PPM-fonderna för att få en så hög tillväxt som möjligt av pengarna på PPM-konto bör därför prioriteras av dig som sparar till pensionen. En professionell PPM-förvaltare som de senaste 17 åren har haft en genomsnittsavkastning på 10 procent kan ge dig goda förutsättningar för en god avkastning på dina PPM-pengar.