Lite om streetart och streetwear

Lite om streetart och streetwear

När man går runt i en stad, oavsett om den är stor eller liten, ser man ofta någon typ av konst på gatan. Det här är ingen konst som brukar hamna på museer, även om på senare tid det faktiskt uppstått museer som fokuserar på den här inofficiella konstformen. Det här är konst som tillhör gatan och som därför kallas streetart. I den här texten kommer vi förklara lite mer om streetart!
I och med konsten även påverkar modet har många om utövar streetart skaffat sig en viss stil, det finns idag ett antal välkända varumärken inom streetwear som är populära bland många som utövar streetart.

Streetartens historia

Streetart uppstod under 1980-talet då vissa amerikanska graffitikonstnärer började experimentera med ramarna för graffitin. Samtidigt började unga konstnärer på en ansedd konstskola i New York att umgås med och ta intryck av graffitimålare. De använde sig av nya tekniker och material i sitt skapande och laddade sina verk med mer eller mindre tydliga budskap. Man tog steget från ateljén och ut i gaturummet. I och med detta uppstod en ny konstform, nämligen streetart. Den sågs först i stora städer som New York, Paris och Berlin, men spred sig snart till andra städer. Till Sverige kom gatukonsten på 1990-talet och har sedan dess blivit det mest populära sättet att etablera konst i det offentliga på ett snabbt och synligt sätt. Ett uppmärksammat exempel i Sverige är rondellhundarna.

Streetartens syfte

Gatukonstens syften varierar. Dels rör det sig om ett rent konstnärligt uttryck. Det finns också i gatukonsten ofta en vilja till att omforma staden till ett mer personligt eller socialt rum. Genom att sätta ut sina egna konstverk i staden gör man ett personligt intryck på och avtryck i densamma. Likaså finns det i gatukonsten ett drag av platsskapande, ett sätt att försöka tillföra rum, mening och sammanhang i en stadsmiljö. Särskilt i dagens kapitalistiska samhälle med massor av reklam vill man ta tillbaka staden och erbjuda alternativ till allt det kommersiella. Förutom det rent estetiska och vackra i konsten så är en stor del av streetart att ifrågasätta. Det kan vara allt från politisk kritik och kritik till vårt samhälle i sig till social ifrågasättande om hur vi människor agerar mot varandra i vardagen. Ett exempel på det sistnämna är uppfodringar att le mer, att se sina medmänniskor och att hälsa. Gatukonst kan också ha propagandasyften. Väggmålningar med krigspropaganda har varit vanliga i konflikter, till exempel Nordirlandskonflikten, Baskienkonflikten och i Palestina på den av Israel uppförda muren.

Streetart kan vara allt från graffiti i olika former och storlekar, affischer och planscher, schabloner och klistermärken.

Så börjar du spara i fonder

Så börjar du spara i fonder

Såvida du inte är rik nog att ha tillgång till en personlig fondförvaltare behöver du sannolikt spara i fonder tillsammans med andra fondsparare och företag. Om du redan har ett konto på ett fondtorg kan du köpa andelar i fonder på samma sätt som du skulle köpa aktier. Om du inte har detta kan du besöka fondens webbplats för att få mer information och en ansökningsblankett, eller så kan du registrera dig på ett fondtorg som tillhandahåller den aktuella fonden. Advisors fonder kan du köpa via Fondmarknaden och Nordnet.

Du som vill månadsspara i fonder kan ofta ansöka om att en viss summa ska dras från ditt bankkonto varje månad, varpå pengarna investeras i en eller flera fonder. Detta kan vara ett bra sätt att jämna ut variationer i det genomsnittliga pris du betalar för dina fondandelar. Du sänker risken jämfört med att placera alla dina pengar i en fond när marknadens värde är som högst, till exempel dagen innan finanskrisen bröt ut eller IT-bubblan sprack.

Den största fördelen med att köpa fondandelar direkt från fondbolaget i fråga är att du sällan behöver betala en köpavgift. Det betyder att mer pengar faktiskt placeras i fonden och ger dig en passiv inkomst. Nackdelen med att köpa andelar i en fond direkt från det aktuella fondbolaget är att det kan vara svårare att vid ett senare tillfälle överföra ditt innehav.

Advisor Fondförvaltnings fondhantering

Advisor är ett svenskt fondbolag som är verksamma inom fondhantering. Advisors första fond att bildas var Advisor Världen, en global aktiefond som bildades i mitten av 2011. Under våren 2013 bildades bolagets andra fond, Advisor Multihedge, vilket är en fond-i-fond som placerar i flera olika hedgefonder. I februari 2017 bildade Advisor sin tredje fond – Advisor Multihedge – vilket är en variant av Multihedge fast med hävstång. Advisors fondhantering innefattar ett kapital på omkring 10 miljarder kronor och företaget ha omkring 50 000 kunder.

Du som är intresserad av mer information om Advisors fondhantering finner denna på bolagets webbplats. De tidigare nämnda fonderna från Advisor kan du köpa andelar i via fondtorg som Nordnet och Fondmarknaden.

Så väljer du rätt balanscykel

Så väljer du rätt balanscykel

Att välja rätt balanscykel till ditt barn kan vara lättare sagt än gjort. Det kan verka enkelt jämfört med en cykel med pedaler, då cykeln har färre komponenter. En balanscykel kon också verka enklare att hantera, samtidigt som den är mindre och har en lägre prislapp än en fullstor barncykel med pedaler. Du bör dock inte låta dig luras av dessa faktorer eftersom det finns flera saker att ha i åtanke när du väljer ut en balanscykel åt ditt barn. Här går vi igenom vilka de viktigaste faktorerna du bör tänka på är.

Storlek

Storleken är det viktigaste valet du gör när du köper en balanscykel. Du bör inte se cykeln som ett par skor som barnet kan växa in i, utan cykeln ska passa barnet storleksmässigt nu och inte ett halvår längre fram i tiden. Om du köper en cykel som är för liten eller för stor kommer barnet känna sig obekväm på cykeln och få en negativ upplevelse. Om barnet inte får en positiv upplevelse på cykeln kommer han eller hon inte vilja använda den.

De vanligaste storlekarna på balanscyklar är 12 tum och 14 tum. Den storlek som avses är däcken, och även om detta kan vara ett bra mått indikerar det inte storleken på ramen eller höjden på sadeln. Förutom att titta på hjulstorleken bör du även känna till den minimala och maximala sadelhöjden.

För att hitta rätt storlek på balanscykel åt ditt barn när du väljer barncykel bör du försöka besvara följande frågor:

  • Kan ditt barn utan problem stå över sin cykel?
  • Kan barnet gå med cykeln medan han eller hon står över den?
  • Kan sadeln justeras i takt med att barnet växer?
  • Kan barnet utan ansträngning nå styret när han eller hon sitter på sadeln?

Vikt

En viktig aspekt att tänka på är balanscykelns vikt. Ju tyngre cykeln är, desto svårare kommer det vara för barnet att hantera cykeln. En cykel som är svårare att hantera kommer inte uppskattas lika mycket av barnet. Cykelns vikt beror till stor del på vilket material den är gjord av och vilken typ av däck den har. En tumregel är att cykeln inte bör väga mer än en fjärdedel av barnets vikt.

HLR-utbildning i Malmö räddar liv

Fall av hjärtstillestånd som inträffar utanför sjukvården är världen över ett hot mot allmänhetens hälsa. Flera studier visar att du som befinner dig i närheten av en person som drabbas av detta sjukdomstillstånd med hjälp av HLR och/eller hjärtstartare kan öka den drabbades prognos för överlevnad. Här kommer du få insikt om varför du som idag saknar utbildning i hjärt-lungräddning bör genomgå en HLR-utbildning i Malmö.

Studier på området har utförts i bland annat USA och Japan, och forskarna har undersökt huruvida det finns kopplingar mellan antalet lekmän som ingriper och ger hjärt-lungräddning och hur väl det slutar för de drabbade personerna efter att de har fått professionell vård. I den japanska studien använde man information från ett nationellt register över 167 912 patienter som drabbats av hjärtstillestånd utanför sjukvården och där en förbipasserande person bevittnat det hela. De amerikanska forskarna använde sig av ett register innehållande 4 961 patienter ur samma kategori.

Goda skäl att gå HLR-utbildning i Malmö

Cirka 10 000 svenskar drabbas varje år av hjärtstillestånd, vilket gör att du som bor i eller omkring landets näst största stad bör känna dig bekväm med att ge HLR. Du kan gå en HLR-utbildning i Malmö för att erhålla denna kompetens om du inte redan besitter den.

I USA drabbas 200 000 invånare varje år av hjärtstillestånd utanför sjukvården. Det har visat sig att personer som ingriper i dessa nödsituationer genom att ge HLR och använda hjärtstartare i ett tidigt skede skulle kunna hjälpa fler patienter om dessa bägge metoder användes i högre utsträckning. I den japanska studien såg man en ökning av antalet personer som överlevt utan hjärnskador, från 3,3 procent till 8,2 procent. De amerikanska forskarna kom fram till att en kombination av hjärt-lungräddning och defibrillering förbättrade prognosen med 9 procent.

I Japan utbildas årligen 1,4 miljoner människor i metoder såsom bröstkompressioner och användning av hjärtstartare. De japanska forskarna tror att fler personer kan vara villiga att ingripa och ge hjärt-lungräddning nu när mun-mot-mun-metoden inte längre är absolut nödvändig. De menar också att bröstkompressioner har en fördel gentemot hjärtstartare då det överlag är billigare att inte använda utrustning vid återupplivningsförsök.

HLR-utbildning i Malmö är populärt och du kan ta reda på hur du kommer igång för att börja på hlrutbildningmalmö.se

Stålband för tyngre laster

Stålband för tyngre laster

Förr i tiden var stålband det enda alternativet för bandning av produkter där det ställdes höga krav på bandens hållbarhet. Numera har även plastband blivit ett gångbart alternativ, men även om plastband har en del fördelar mot stålband har de även vissa nackdelar. Den främsta fördelen med stålband är att det är stål är ett ganska stabilt material. Det ger inte efter särskilt mycket efter att det har använts till att banda en last. Det tål dessutom last med vassa kanter som till exempel platta ark av stål.

Stålbandning används för att säkra tunga laster och för att lasten ska tåla tuff hantering. Det ger en stor fördel i de fall då lasten är stabil (inte sätter sig) och kommer transporteras i flera etapper innan den når sin slutgiltiga destination. Stålband har en hög draghållfasthet och har fördelen att kunna förstärkas med kol. Stål med en hög draghållfasthet är att rekommendera i de situationer så lasten skakas om eller då högre krav ställs på bandets brytstyrka.

Nackdelar med stålband

Stålband kan utgöra en säkerhetsfara för användare som inte är vana att hantera dem. Att klippa av ett stålband utan försiktighet kan resultera i att stålbandet snärtar och orsakar djupa skärsår i framför allt ansiktet. En rulle stålband väger ofta uppemot 50 kilo, vilket gör det svårt för vissa användare att ladda ett verktyg med det utan att en skada uppstår. Ett plastband av polyester väger jämförelsevis runt 25 kilo.

Ett stålband kan även repa eller förstöra lasten, vilket innebär att det inte är en bra idé att använda stålband för att banda en last med känsliga ytor. Bandet kan även rosta och ge upphov till fläckar på lasten. Även om stålbandet inte sträcker ut sig när det är fastspänt, kan detta även vara en nackdel. Om lasten sätter sig under transport eller förvaring kommer bandet inte längre hålla lasten på plats lika tight. Det är därför inte ovanligt att stålbandade pallar i varuhus hänger löst från lasten. Stålband är också dyrare än plastband och priset varierar beroende på råvarupriset, vilket kan göra det svårt att budgetera för detta material.

Att röja sly – diverse rekommendationer

Att röja sly – diverse rekommendationer

Har du flyttat till ett hus med stor tomt, och har plötsligt en massa sly att röja? Med rätt verktyg och knep behöver det inte vara ett så stort problem som det först kan verka som. Här tipsar vi om hur du enkelt och effektivt kan röja sly på din tomt.

 Det kan verka tungt och slitigt att röja sly, men det är viktigt för att ge träd och växter möjlighet att växa så bra som möjligt. Vi hoppas att slyröjning är något alla tids nog kan göra på sin tomt, oavsett om de är nybörjare eller erfarna slyröjare, och vi har därför sammanställt dessa råd för att göra det enklare. 

Rätt verktyg i rätt händer

Att använda en motorsåg vid slyröjning kan vara farligt. Investera därför i en röjsåg, eller låna en om du har möjlighet. Tänk dock på att det är 18-årsgräns på att använda röjsåg. Låt därför inte barn delta vid slyröjningen.

Tänk även på att använda hjälm och skyddskläder för att undvika skador, och se till att ha sällskap och telefon till hands om något ändå skulle hända.

Planera

Du bör börja röja längst bort, för att slippa gå genom slyröjd mark när du fortsätter röja, och röj lagom mycket. Tänk på att det tar lång tid för träd och växter att växa tillbaka när du väl röjt bort dem. Ett enkelt sätt att planera slyröjningen är att göra en karta över tomten och bestämma på förhand vad som ska finnas kvar och vad som ska bort. Och se till att alla i hushållet är överens!

Om du tror att det är risk för att träd och växter som ska stå kvar utsätts för skada när du slyröjer, kan du se till att skydda dem med exempelvis brädor.

Ta pauser

Sist men inte minst, se till att ta pauser och vila mellan varven. Sätt dig på verandan med en kopp kaffe en stund, och fortsätt efter det. På så sätt blir slyröjningen både trevligare och mindre slitsam.

Slyröjning kan ta lång tid. Ibland är det bättre att spara en del av arbetet till nästa dag, eller helt enkelt göra en mindre ambitiös slyröjningsplan.

Lycka till med slyröjningen.

Ansvarslöst att avveckla PPM-systemet

Ansvarslöst att avveckla PPM-systemet

Politikerna i vår land känner sig tvingade att förändra PPM-systemet efter de skandaler som har skakat om systemet på senare tid. Även om de kan ha rätt i att åtgärder kan behöva vidtas för att skydda de svenska pensionsspararna från oseriösa aktörer, är det ansvarslöst att förespråka en avveckling av PPM-systemet. Det är just PPM-pengarna som kan vara räddningen för dagens unga pensionssparare, vilka riskerar att bli fattigpensionärer i framtiden om dagens låga pensionsnivåer består.

Premiepensionssystemet utformades med dagens unga i åtanke, inte dagens pensionärer. Tanken med PPM-systemet är att alla pensionssparare sparar pengar åt sig själva, vilket garanterar att det finns pengar till pensionsutbetalningar den dagen då det är dags att gå i pension. Detta oavsett hur det då går för Sverige som stat. En eventuell avveckling av premiepensionssystemet skulle förmodligen innebära att regeringen ges möjligheten att höja pensionen för de personer som idag är pensionärer. Det skulle möjligtvis vissa politiska partier kunna vinna på genom fler röster i riksdagsvalet, men att ge de pengar som dagens unga så väl kommer behöva framöver till pensionärerna är naturligtvis högst oansvarigt.

Dagens unga behöver premiepensionen

Unga pensionssparare kommer förmodligen få lägre pensioner än dagens pensionärer, även om PPM-systemet lämnas orört. Pensionsåldern kommer öka och enligt Pensionssystemets prognoser kommer en idag 30-årig pensionssparare behöva vänta med att gå i pension till 68 års ålder, bara för att få samma pension som denne tidigare beräknats få vid 65 år. Det innebär alltså tre extra år av slit som yrkesverksam, bara för att få en pension på samma nivå som en 65-åring. Tre förlorade år. Det har även talats om pensionsåldern kan komma att höjas från 65 år till närmare 70 år.

Anledningarna till att anlita en PPM-förvaltare som Advisor är idag fler än någonsin tidigare. Anledningen till detta är att de dystra utsikterna för unga pensionssparare gör att premiepensionen får en allt viktigare roll. Att maximera avkastningen på PPM-fonderna för att få en så hög tillväxt som möjligt av pengarna på PPM-konto bör därför prioriteras av dig som sparar till pensionen. En professionell PPM-förvaltare som de senaste 17 åren har haft en genomsnittsavkastning på 10 procent kan ge dig goda förutsättningar för en god avkastning på dina PPM-pengar.

Kosttillskott för ökad kroppsmassa

Kosttillskott för ökad kroppsmassa

Du som vill lägga på dig muskler, vilket de flesta som styrketränar naturligtvis vill göra, kan enkelt göra detta genom en kombination av att lyfta vikter och äta rätt. För att verkligen maximera din tillväxt behöver du dock ta kosttillskott. Här tittar vi närmare på två av de bästa tillskotten för dig som vill lägga på dig mer massa: vassleprotein och kaseinprotein. Utöver dessa proteinkällor är även BCAA och andra kosttillskott bra för muskeltillväxten.

Vassleprotein

Vassleprotein anses av många experter vara det allra bästa kosttillskottet för att bygga massa. Anledningen till detta är att det är det viktigaste tillskottet för att främja proteinsyntesen. Vassle är ett mjölkprotein som innehåller en hög andel grenade aminosyror (BCAA). BCAA är i sig ett av de bästa tillskotten för muskelmassa, vilket gör att du slår två flugor i smäll när du tar vassleprotein.

Vassle är det protein som snabbast når dina muskler och därför också snabbast kan påbörja uppbyggnaden av muskelmassa. Vassle innehåller även peptider, små proteiner som ökar blodflödet till dina muskler. Det är rekommenderat att du tar vassleprotein omedelbart efter träning. För att maximera effekten bör du ta 20 gram proteinpulver 30 minuter före träningen och 40 gram inom 60 minuter från att ditt träningspass är över. Du kan även överväga att ta mellan 20 och 40 gram vassleprotein så fort du vaknar på morgonen för att sätta igång muskeltillväxten.

Kaseinprotein

Kasein är ett annat mjölkprotein, som anses vara snäppet efter vassleprotein på grund av en längre upptagningstid. Att kaseinprotein tar längre tid för kroppen att smälta gör dock detta kosttillskott utmärkt att ta före du går och lägger dig på kvällen. Detta då det förhindrar att du hamnar i ett katabolt läge när du sover. Kasein kan även göra att du känner dig mindre mätt, vilket är fördelaktigt för den som vill lägga på sig muskelmassa.

Forskning visar dessutom att kaseinprotein kan öka proteinsyntesen i samma utsträckning som vassleprotein kan, när kasein tas efter träningen. En proteinshake innehållande såväl kasein som vassle efter träningen kan dessutom öka muskeltillväxten bättre än då du endast tar antingen vassle eller kasein.

Förbered dig för att börja cykla MTB

Förbered dig för att börja cykla MTB

Att cykla genom skogen på en mountainbike är en upplevelse som är lätt beroendeframkallande, och det är just därför som MTB-sporten har blivit så pass populär. Om du vill känna på hur det är att cykla MTB, får du här de tips du behöver för att på bästa sätt förbereda dig för din första cykeltur i MTB-spåret. Därifrån kan du sedan utveckla den förmåga som krävs för att på ett bekvämt sätt ta sig fram genom spåret, och även hitta nya spår där du kan sätta dig själv och din mountainbike på prov.

Skaffa en mountainbike i rätt storlek

Det första du bör göra är att införskaffa en mountainbike. Det är viktigt att din cykel har en storlek som passar din höjd, din kroppstyp och din benlängd. Om cykeln är för stor, för liten eller felaktigt inställd, kommer det vara obekvämt att cykla och kraftöverföringen från dina ben kommer dessutom vara ineffektiv.

Många cykelbutiker hjälper dig att hitta en mountainbike som passar just dig. I huvudsak finns det tre olika typer av MTB-cyklar att fästa ögonen på, beroende på vilken typ av cykling du är intresserad av att ägna dig åt:

  • Mountainbikes utan dämpning, det vill säga MTB-cyklar som varken har dämpning fram eller bak på cykeln. Detta innebär färre cykeldelar att bry sig om, och du kan enklare lära dig att cykla på cykeln samt lära känna den. Denna typ av MTB är bäst lämpad för terrängcykling, men ger inte samma komfort som cyklar med dämpning.
  • Hardtail-cyklar passar bra för nybörjare som vill lära sig cykla i tuffare terräng. Dessa cyklar har dämpning på framgaffeln, men ingen dämpning på bakhjulet.
  • Heldämpade cyklar är den dyraste varianten av mountainbikecyklar. De har dämpning såväl fram som bak på cykeln, vilket gör att det är de mest bekväma cyklarna att cykla på i den tuffa terräng som du ofta kommer stöta på.

Om du är osäker på huruvida MTB-cykling är din grej, kan du gärna låna en kompis mountainbike för att se om du fastnar för sporten. När du sedan har blivit biten kan du investera i en desto finare MTB.

Bli miljonär på riktigt

Bli miljonär!

Att spela keno på nätet kräver inga särskilda förkunskaper, utan låter spelare av alla åldrar ha roligt framför sin dator. För de spelare som föredrar spel med enkla regler och inte vill besöka ett fysiskt casino i egen hög person, är det ett utmärkt alternativ att spela keno online. Att spela det på nätet är som att spela på lotto men enklare.

Träff eller bom

I keno använder man 70 till 80 nummer, varifrån 20 stycken dras under en enskild kenorunda. När du spelar keno på traditionellt vis får du själv markera vilka av de tillgängliga numren du önskar spela på, och du vinner om dina nummer dras eller förlorar om alla (eller de flesta) av dina nummer var fel. När du spelar onlinekeno kan du ofta välja mellan att spela bara på ett fåtal nummer eller på lite fler nummer, vilket kommer att påverka din potentiella vinst.

Kan man vinna pengar på keno?

Under en helt vanlig runda keno spelar spelaren vanligtvis med en insats på cirka 10 till 50 kronor, ibland upp till en hundring. Större insatser än så är generellt inte tillåtna. Spelaren väljer vilka nummer han eller hon vill spela på, samt hur många nummer. Sedan dras 20 nummer under dragningen och det finns tre faktorer som bestämmer hur pass mycket pengar du kan vinna under en kenodragning: hur många nummer du har valt att spela på, hur många rätt du hade och hur mycket du har satsat. Med hjälp av dessa tre faktorer kan du se på vinsttabellen hur mycket du vinner. Svårare än så är det inte!

Om du spelar med en insats på till exempel 10 kronor kan du vinna upp till 100 000 kronor eller mer, beroende på ovan nämnda faktorer. Många casinon har en övre gräns för hur mycket pengar du kan vinna under en kenorunda, vilket gör att det är omöjligt att vinna mer pengar än så, oavsett hur många nummer du spelar på eller hur mycket pengar du har satsat. Dessa vinsttak är dock vanligtvis ganska höga, vilket gör att det inte är omöjligt att kamma hem miljontals kronor på en enda kenorunda, snacka om att man kan bli miljonär bara så där. Lycka till!