Stålband för tyngre laster

Stålband för tyngre laster

Förr i tiden var stålband det enda alternativet för bandning av produkter där det ställdes höga krav på bandens hållbarhet. Numera har även plastband blivit ett gångbart alternativ, men även om plastband har en del fördelar mot stålband har de även vissa nackdelar. Den främsta fördelen med stålband är att det är stål är ett ganska stabilt material. Det ger inte efter särskilt mycket efter att det har använts till att banda en last. Det tål dessutom last med vassa kanter som till exempel platta ark av stål.

Stålbandning används för att säkra tunga laster och för att lasten ska tåla tuff hantering. Det ger en stor fördel i de fall då lasten är stabil (inte sätter sig) och kommer transporteras i flera etapper innan den når sin slutgiltiga destination. Stålband har en hög draghållfasthet och har fördelen att kunna förstärkas med kol. Stål med en hög draghållfasthet är att rekommendera i de situationer så lasten skakas om eller då högre krav ställs på bandets brytstyrka.

Nackdelar med stålband

Stålband kan utgöra en säkerhetsfara för användare som inte är vana att hantera dem. Att klippa av ett stålband utan försiktighet kan resultera i att stålbandet snärtar och orsakar djupa skärsår i framför allt ansiktet. En rulle stålband väger ofta uppemot 50 kilo, vilket gör det svårt för vissa användare att ladda ett verktyg med det utan att en skada uppstår. Ett plastband av polyester väger jämförelsevis runt 25 kilo.

Ett stålband kan även repa eller förstöra lasten, vilket innebär att det inte är en bra idé att använda stålband för att banda en last med känsliga ytor. Bandet kan även rosta och ge upphov till fläckar på lasten. Även om stålbandet inte sträcker ut sig när det är fastspänt, kan detta även vara en nackdel. Om lasten sätter sig under transport eller förvaring kommer bandet inte längre hålla lasten på plats lika tight. Det är därför inte ovanligt att stålbandade pallar i varuhus hänger löst från lasten. Stålband är också dyrare än plastband och priset varierar beroende på råvarupriset, vilket kan göra det svårt att budgetera för detta material.