Danixos fördelar vid stambyte i Stockholm

Danixo är ett av de större företagen i Stockholm som utför stambyte. De fördelar som presenteras på deras hemsida om företaget är:

Lång erfarenhet av stambyte i Stockholm

Danixo är ett av de äldre företagen inom branschen. Konsulterna har över 40 års erfarenhet vilket innebär både hög kunskapsnivå samt att nya kunder lätt kan hitta referenser inom Stockholm. Företaget skapades 2003.

Bredd på kundbas

Företaget vänder sig till bostadsrättsföreningar och övriga fastighetsägare. De har därmed inte någon specifik inriktning mot någon smal kundgrupp. Företaget har både utfört små projekt samt mycket omfattande projekt.

Expertis inom flera områden

Med projektledare och byggkonsulter kan företaget erbjuda fler tjänster än enbart stambyte. Många fastighetsägare passar exempelvis på att genomföra andra renoveringar av bostaden vid samma tillfälle. Även detta kan alltså Danixo hjälpa till med då kompetens och personal finns inom flera områden.

Lätt att hitta referenser

Det bästa sättet att få veta hur ett företag jobbar är att kontrollera vad referenser har att säga. Ett urval av referenser presenteras på hemsidan och det går även att läsa ett större utbud på olika recensionssidor. Den bästa referensen är däremot någon som har mycket liknande förutsättningar. Ska en bostadsrättsförening i Stockholm utföra stambyte kan de exempelvis kontakta en ungefärligt lika stor förening, som fått denna tjänst utförd av Danxio, för att höra hur processen löpt.

(Texten ovan ska inte ses som reklam för Danxio utan som en presentation över vilka fördelar som de själva väljer att lyfta fram på sin webbplats. Det är därmed även punkter som kunder kan jämföra när offerter tas in från flera olika bolag)

Vikten att jämföra!

Några punkter som är viktiga att jämföra när ett företag ska anlitas för stambyte i Stockholm är:

 • Pris
  Ta in offerter från flera bolag och ställ prisnivån mot varandra.
 • Personligt bemötande
  Stambyte är en lång och dyr process. Det är därmed mycket viktigt att kunden kommer bra överens med kontaktpersonen på företaget.
 • Referenser
  En av de viktigaste punkterna att jämföra är referenser. Detta framförallt direkt ”person till person” då recensioner som publiceras på nätet i vissa fall inte speglar hela verksamheten.
 • Expertis
  Vilken hjälp önskas? Är det bara stambyte eller även andra renoveringar? Vilken service kan företaget erbjuda?

Tips från tandläkare till dig som har tandläkarskräck

Tips från tandläkare till dig som har tandläkarskräck

Det är många som känner rädsla eller oro inför att göra ett besök hos sin tandläkare. Om skräcken är så pass påtaglig att du helt undviker att gå till dit kan det få besvärliga konsekvenser – och det är då dags att ta tag i problemet. Nedan följer några tips som kan hjälpa dig att råda bot på både rädsla och oro.

Läs på om tandvård och behandlingar

Tandvård och olika typer av behandlingar förknippas ofta med smärta och olustighetskänslor. Kanske gruvar du dig till och med för en behandling du aldrig tidigare fått – men utgår ändå ifrån att det kommer att göra ont eller vara obehagligt. Det finns idag fler preparat som används inom tandvård – både för att hindra smärta men också för att oroade patienter ska känna sig lugnare:

 • Bedövning
 • Lustgas
 • Lugnande tabletter

Det behöver sällan göra ont när man besöker en tandläkare och det kan vara värt att upprepa om och om igen för den som lider av tandläkarskräck.

Ta med någon till ditt besök

Någon annat som kan underlätta besöket hos en tandläkare är att ha med en familjemedlem eller vän vid besöken. Dennes närvaro kan göra dig lugn och trygg och ge ett bra stöd genom hela undersökningen eller behandlingen.

Berätta för din tandläkare hur du känner

Ett annat viktigt steg är att berätta för din tandläkare hur du känner. Dom flesta kommer i kontakt med personer som lider av tandläkarskräck, kanske till och med dagligen, och även dom kan lugna dig och guida dig på ett lugnt och sansat sätt genom vad som komma skall. Dom flesta har dessutom stor förståelse och vet att detta är ett stort problem – och du är verkligen inte ensam.

Ge dig själv en belöning

När du väl har tagit dig igenom besöket hos din tandläkare ska du se till att belöna dig själv med något fint! Kanske blir det en lyxig lunch ute eller något fint du sneglat på länge? Oavsett gäller det att göra upplevelsen mer positiv och eftersom belöningssystemet i hjärnan är ganska lättlurat så är en belöning en bra idé.

Kom också ihåg att berömma dig själv för att du klarade av det. Även dom gånger du vänder i dörren och går hem igen så var du åtminstone på väg. Ibland behövs små steg i rätt riktning för att det till slut ska gå bra hela vägen.

Hur navigera bland ett stort utbud av flyttfirmor?

Hur navigera bland ett stort utbud av flyttfirmor?

I såväl landets stora som medelstora städer finns ett stort utbud av flyttfirmor. Att vet vilket företag som är bäst för just din flytt är kanske inte särskilt enkelt. Här ger vi ett par tips som kan göra det enklare att välja.

Använd en offertförmedling

Det finns flera offertförmedlingar på nätet som har ett stort utbud av flyttfirmor anslutna till sig. Det innebär att du kan gå in på deras tjänst, beskriva ditt uppdrag och få flera offerter att jämföra innan du tar ett beslut.

För att du ska dra nytta av kraften det innebär att jämföra, behöver du lämna en detaljerad uppdragsbeskrivning. Detta så att de som skriver offerterna inte behöver göra antaganden – antaganden som kan variera mellan olika firmor. De flesta offertförmedlingar har ett formulär där den mest grundläggande information anges (till exempel antal rum och om det finns hiss eller inte). Därutöver brukar det finns ett textfält där du kan skriva in övrig information – här är det lämpligt att få med alla detaljer. Glöm inte att nämna om du ska flytta piano och / eller tunga kassaskåp.

Vänner kan hjälpa dig navigera bland ett stort utbud av flyttfirmor

Ett stort utbud av flyttfirmor kan kännas överväldigande. Ett gott tips är att höra med vänner och bekanta. Om de har anlitat en flyttfirma senaste tiden, och hade goda erfarenheter, är det sannolikt att du också får det.

Frågor som du kan ställa dina vänner är till exempel följande:

 • Kom de i tid?
 • Fanns det några oväntade utgifter på fakturan?
 • Hur var kommunikationen?
 • Var de försiktiga med packningen?

Du kan även fråga den rekommenderade flyttfirman om en referens, för att känna dig ännu tryggare med att anlita dem.

Titta på omdömen och recensioner

På nätet finns gott om omdömen och recensioner av diverse firmor – och så även flyttfirmor. Givetvis är underlaget varierande, och det är svårt att dra några slutsatser av en firma som du bara hittar ett par recensioner om. Titta gärna på andra firmor där ett bättre underlag finns, eller fråga firmorna med färre omdömen om de kan ge referenser. Glöm inte att det finns flera plattformar som samlar kommentarer om företag. Hittar du inte särskilt många på den första plattformen, kanske det finns desto fler på den andra.

På exempelvis Hitta.se finns ett stort utbud av flyttfirmor med omdömen av tidigare kunder.

Svårigheter med föräldraskap: Skilsmässan

Svårigheter med föräldraskap: Skilsmässan

Det finns mängder av svårigheter och utmaningar som uppstår vid ett föräldraskap. Väljer föräldrarna att gå skilda vägar uppstår även en rad frågor kring hur detta ska hanteras. Det finns framförallt fördelar i att undvika en vårdnadstvist – då detta sliter hårt både på ert föräldraskap och barnen.

I en artikel om vårdnadstvister nämns följande punkter för att ”mjukare” lösningar ska hittas.

 • Förklara för barnet

Det kan låta barmhärtigt att hålla barnen utanför konflikten – men de inser och upplever den ändå. I de allra flesta fall är det alltså bättre att förklara vad som händer och varför. Det får helt enkelt anpassas till barnets nivå. Det bästa är om ni kan förklara saker gemensamt för att visa att ni står för det tillsammans.

 • Prata aldrig illa om den andra parten

Ett föräldraskap innebär till största delen om att visa barnen hur de bör uppföra sig – inte bara berätta det. Barnen kommer att ta efter ditt och din partners beteende oavsett om det önskas eller inte.

Att prata illa om den andra partnern, inför barnen, är därmed inte bara dåligt utifrån ert förhållande utan även utifrån att du visar barnen att det är ett okej beteende.

 • Hitta vägar till samarbete

Kan ni som föräldrar diskutera och hitta lösningar tillsammans? Det är den bästa vägen eftersom en vårdnadstvist därmed inte behöver uppstå. Klarar ni det inte, men önskar göra det, finns det hjälp att få via kommunen. I de flesta kommuner finns Familjestöd vilket innebär att samtal förs med en duktig samtalsledare. En ledare som ser till att bägge parter får komma till tals och att målet med en kompromiss kan hittas.

 • Vad är barnets bästa – inte ditt bästa?

Du vill att barnet ska bo hos dig för att……ja varför? Många säger att de agerar utifrån barnets bästa men genomför ändå handlingar som primärt är utifrån egna önskemål. Om föräldrarna bor långt från varandra kanske det inte är det bästa för barnet att pendla 30 – 40 mil varje helg. Kanske är det den andra föräldern som får flytta närmare om det finns ett så stort önskemål om att träffa barnet varje helg.

Läs mer om föräldraskap

Fler artiklar om föräldraskap och olika synvinklar på detta ämne hittas på bloggen Fiss.se

Från att söka assistans till att få assistansanordnare

För dig som har varaktig funktionsnedsättning finns möjlighet att få personlig assistans. Här presenteras i sammanfattande form, processen från att ansökan skickats in till att du får välja vilken assistansanordnare som ska utföra uppdraget.

Ansökan om personlig assistans

Första steget är kontakta Helsingborg kontaktcenter. Dessa kontaktas på telefon varpå de egna kontaktuppgifterna får lämnas. Därefter kommer en LSS handläggare från Helsingborg kommun att höra av sig och planera in ett möte. Enligt stadens webbplats kommer handläggare att höra av sig senast nästkommande arbetsdag.

Därefter sker en utredning av handläggaren (med bland annat hembesök) varpå ett beslut tas i frågan. Skulle det vara negativt kan det överklagas. Är det däremot mer än 20 timmar i veckan som behovet är ska istället ansökan ske till Försäkringskassan.

Vad krävs?

För att bli beviljad personlig assistans krävs att personen tillhör någon av dessa tre kategorier:

 • Utvecklingsstörning, Autism, Autismliknande tillstånd
 • Betydande begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som uppstått i vuxen ålder. Detta efter exempelvis sjukdom eller yttre våld
 • Varaktig psykisk, eller fysisk, funktionsnedsättning som inte kan kopplas till ett normalt åldrande.

Positivt svar – Anlita valfri assistansanordnare

Om ansökan blir beviljad är nästa steg att välja vilken assistansanordnare i Helsingborg som ska få uppdraget. Det är alltså upp till brukaren att avgöra om kommunen, ett privat företag eller ett kooperativ ska ge vården som personen har rätt till. Utöver detta finns även alternativet att vara egen arbetsgivare och därmed helt sköta det administrativa kring anställningar, löner m.m.

 • Välja
  Ena alternativet är att välja assistansanordnare själv. Det kan exempelvis ske genom att jämföra flera olika alternativ eller på rekommendation av andra.
  Andra alternativet är att ta hjälp från en assistansförmedlare. Dessa ser på personens behov och ser sedan på vilka assistansanordnare som har rätt kompetens och möjlighet att uppfylla detta behov på bästa sätt. Till sist presenteras dessa för brukaren varpå valet kan ske.
 • Byta
  Att byta assistansanordnare är idag mycket enkelt. Skulle en person vara missnöjd, eller om behoven kraftigt förändrats, kan byte ske till ett annat bolag. Enklaste vägen är att kontakta den anordnare som önskas varpå de sedan kommer kontakta tidigare bolag för överlämning av all information. Däremot kan det förekomma uppsägningstid vilket innebär att byte inte kan ske ”från en dag till en annan”. Däremot är uppsägningstiden ofta inte mer än 20 dagar.

Kamerabevakning – regler för privatpersoner

Kamerabevakning bland privatpersoner blir allt mer vanligt men få känner till reglerna som finns kring detta. För att bevaka sitt hem med kameror finns nämligen några saker man bör känna till – speciellt om bevakningen sker utomhus. Några vanliga frågor som ofta ställs när det kommer till kamerabevakning är bland annat om man behöver söka tillstånd och hur man hanterar det upptagna videomaterialet.

Kamerabevakning inomhus

Kamerabevakning faller in under dataförskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Vill man bevaka insidan av sitt hem behöver man dock inte tänka på så mycket, mer än hur man riktar kamerorna. Kanske vill man bevaka ytterdörren eller insidan i garaget och då r det inga bekymmer men se till att kameran inte riktas ut genom ett fönster och bevakar områden utanför den egna tomten.

Man behöver alltså inget tillstånd för att sätta upp kamerabevakning i sin egen bostad men däremot finns en viktig regel – och det är att bevakningen sker i privat syfte.

Kamerabevakning utomhus

Även vid kamerabevakning utomhus i den egna privata sfären behövs inget tillstånd. Däremot är det extra viktigt att vinkla kamerorna på ett sådant sätt att upptagningen enbart sker inom den egna tomtgränsen. Det är inte tillåtet att bevaka till exempel en grannes tomt, eller ens en liten del av den, och inte heller platser och områden där allmänheten får vistas.

Det är här viktigt att man läser på om dom regler som dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen presenterar för att säkerställa att man genomför sin övervakning på ett tillåtet sätt. Det material som tas upp av kamerorna får delas till andra men även här förutsatt att man följer dom lagar och regler som finns.

Privatundantaget

Kamerabevakning som sker i hemmet omfattas av det så kallade privatundantaget – alltså att man inte behöver söka tillstånd för att montera kameror. Privatundantaget ställer bland annat följande krav:

 • Bevakningen ska ske i egenskap av dig som privatperson
 • Kameran filma enbart inom den privata egendomen

Det är viktigt att tänka på att andra personer kan uppfatta bevakningen som kränkande – både personer som passerar huset och kanske till och med en del som kommer på besök. Var tydlig och förklara för vänner och bekanta varför du satt upp kameror – kanske för att minska risken för inbrott och för att öka tryggheten hemma. Var också tydlig med vad materialet används och inte används till och berätta att bevakningen och kamerans upptagningsområde är begränsat.

Hemlarm är inte bara inbrottsskydd

Hemlarm är inte bara inbrottsskydd

Många förknippar ett hemlarm enbart med ett skydd mot inbrott. Detta genom att larmet aktiveras om dörren öppnas eller om ett fönster slås sönder. Men dagens hemlarm ger betydligt mer skydd än så. Ett av de större larmbolagen i Sverige kategoriserar deras tjänster inom tre områden.

Inbrottsskydd

Inbrottsskydd är självklart en del av hemlarmet. Vilka enheter som bör väljas för att förhindra inbrott kan däremot variera mellan olika bostäder.

 • Vibrationsdetektorer

Dessa detektorer kan sättas på fönster och aktiverar larmet vid stora vibrationer. Med andra ord kan larmet aktiveras redan när inbrottet påbörjas genom påverkan på fönstret. Detta istället för att enbart förlita sig på rörelsedetektorerna som inte aktiveras förrän någon tagit sig in i bostaden.

 • Brytsensorer

Brytsensorer sätts på dörrar och fönster. När två sensorer kommer för långt från varandra aktiveras hemlarmet. Därmed kan fönstret exempelvis vara lite öppet men öppnas det mer går larmet.

 • Tryckluftsstyrt

I ett hem finns ett specifikt lufttryck. Detta ändras om en dörr eller fönster öppnas. Därmed aktiveras larmet. Detta kan vara ett alternativ i lokaler som alltid ska ha ett larm igång även om personer rör sig där inne. Då är rörelsedetektor inte lika smidigt.

 • Rörelsedetektor

Idag har nästan samtliga hemlarm rörelsedetektorer. Larmet aktiveras om någon rör sig inne i bostaden.

Brandskydd

Brandskydd är minst lika vanligt inom ett hemlarm som inbrottslarm. Brandskyddet kan bestå av kameror som känner av rök och värme. När en kamera registrerar detta kommer larmet aktiveras och bilder från kameran att skickas till larmoperatören. Därmed kan de snabbt tillkalla brandkår. De skickar även väktare som kan agera i det fall som väktaren kommer först till platsen.

Smart hemlarm

Produkter inom ”Smart Hem” växer kraftigt gällande utbud och funktioner. Det är produkter som kan styras via en app och som på något sätt skapar större trygghet genom det hemlarm som produkterna är inkopplade på.

Det kan exempelvis vara en klimatdetektor som sänder information till appen om luftfuktighet, värme osv. Via ett smart lås går det att låsa upp dörren från appen eller skapa en kod som enbart gäller under vissa tider på dygnet.

Via smart plugs kan elektriska produkter styras och kontrolleras via appen. Stängdes verkligen kaffebryggaren av på morgonen? Står TV:n på eller behöver lampor tändas så det ser bebott ut under semestern? Styr allt via Smarta Hem.

Användningen av neuropsykiatrisk bedömning

Neuropsykiatrisk bedömning har blivit ett av de mest vitala områdena inom medicin eftersom det hjälper vårdpersonal att utvärdera hjärnans hälsa hos en patient att hitta orsaken till hans eller hennes specifika psykiska störningar. Neuropsykiatriska bedömning brukade utföras mestadels av psykiatriker som inte var särskilt väl utrustade med de verktyg som krävs för att utföra neuropsykiatrisk bedömning.

Området neuropsykiatrisk bedömning utvecklats till att omfatta neuropsykiatriska sjukdomar. Neuropsykiatrisk bedömning utförs nu av många olika sjukvårdsgenre såsom mentalvård, psykiatrisk omvårdnad och allmän omvårdnad. Neuropsykiatrisk bedömning är det första steget för att fastställa nivån av hjärnskador hos patienten och att försöka identifiera den region i hjärnan som kan ha påverkats efter hjärntrauma eller neurologisk skada.

Utredningskompaniet är en organisation som erbjuder en rad viktig information inom detta viktiga område.

Uppmärksammad sminkspegel med belysning

I dagens samhälle ser man speglar överallt. De finns framförallt på toaletter, badrum och sovrum men även i andra delar av hus. De kan kännas mindre viktiga i vårt vardagliga liv, men inom vissa yrken eller hobbys, så som sminkning, spelar de en viktig roll. En vanligt förekommande produkt inom sminkning är en sminkspegel med belysning. När man inte är insatt är det kanske inte så uppenbart varför en sådan spegel underlättar arbetet. Men för de som är insatta är fördelarna uppenbara.

Att sminka sig med spegel med belysning

Det finns många olika varianter på speglar som kan användas i sminkning och det är kanske mest den personliga åsikten som spelar störst roll i valet av spegel. Valet av spegel beror såklart på omständigheterna. Befinner man sig i en bostad är en fast spegel det vanligaste, alltså en som sitter fast på skåpdörrarna i badrummet eller fast på en vägg. Det finns också förstorande speglar som även dessa går att sätta fast i väggen eller sätta på bordet. Dessa ger en mer detaljerad bild av ansiktet och ger en bättre överblick under sminkningen. Det finns även speglar som är i en storlek som går att ta med i handväskan eller plånboken. Alla dessa speglar går att få med en belysning.

Vad menas med belysning?

Belysning vet nog de flesta vad det är, men just i detta sammanhang kan det vara mindre tydligt. När man talar om sminkspeglar med belysning menar man att belysningen ofta hör till spegeln. Belysningen kan sitta på olika sätt. Exempelvis kan den sitta runt om själva spegeln, men ändå inbyggd i själva spegeln. Den kan även komma som glödlampor runt om spegeln. Det finns även olika typer av ljus, exempelvis;

 • LED
 • Dimmer
 • Färgändring

Dessa är bara några exempel. LED är ofta ett ljust, starkt ljus som dock är energisnålt. Det ger inte heller ifrån sig särskilt mycket värme. Med dimmer belysning kan styrkan på belysningen regleras på olika sätt för att få ett svagare eller starkare ljus. I somlig belysning går det även att ändra färgtonen från varm till kall och vice versa. Ett varmt ljus är ett mer gult ljus medan ett kallt ljus kan liknas mer med vitt och starkt ljus.

Få hjälp av en assistansförmedling

Bor du i Jönköping och ska precis ansöka om personlig assistans? Eller är du missnöjd med ditt nuvarande bolag och vill hitta ett som tydligare kan möta dina behov? Kontakta en assistansförmedlare – det är bland annat detta som de hjälper till med.

Ansöka om personliga assistans i Jönköping – via assistansförmedling

Att ansöka om personlig assistans kan upplevas både svårt och ifrågasättande. En handläggare från kommunen kommer att ställa en rad frågor till dig samt (oftast) göra ett hembesök för att se dina förutsättningar i livet. Utifrån detta tas sedan beslutet kring om assistans ska beviljas. I detta läge går det att vända sig till en assistansförmedling för att ha någon att få stöd från under processen. De har lång erfarenhet av branschen och vet vad som är viktigt att lyfta upp i samtal med handläggaren. I vissa fall kan de även vara med på mötet.

Byta assistansbolag för att hitta passande bolag

Har du redan assistans av ett bolag men känner att du inte får den hjälp du önskar? Kanske har du precis flyttat till Jönköping och därmed behöver byta bolag av denna orsak. Även här kan assistansförmedlingen hjälp till. Första steget är nu att ha ett samtal med förmedlaren där de skapar sig en bild av vilka dina behov är och vad du förväntar dig av ett assistansbolag. De har samarbeten med ett stort antal av de bolag som är verksamma i Jönköping och kan därmed sortera fram de bolag som på bästa sätt passar dina önskemål.

De får i sin tur presentera sin verksamhet varpå du kan, ofta i samråd på assistansförmedlaren, välja ett passande bolag. Tjänsten är helt gratis för de privatpersoner som vill få hjälp att hitta, jämföra eller byta assistansbolag. Det är istället bolagen som får nya kunder som betalar för att tjänsten ska finnas.

Assistansförmedlingens uppgifter

Det en assistansförmedling främst förknippas med är att jämföra och hjälpa personer att byta assistansbolag. Men det finns fler tjänster som erbjuds. Generellt kan de hjälpa till med det mesta inom det administrativa inför att ett assistansbolag ska väljas. Detta oavsett om personen precis börjat på sin ansökan till kommunen eller om juridiska frågor dykt upp.

 • Byta assistansbolag
 • Frågor kring assistans
 • Hjälp med att ansöka
 • Juridisk rådgivning