Så blir man en bra moderator

Att moderera en debatt kan vara en utmanande uppgift som kräver en hög grad av skicklighet och professionalism. En bra moderator kan hjälpa till att säkerställa att debatten är strukturerad, balanserad och produktiv. Samtidigt behöver man skapa en trygg miljö för alla deltagare att uttrycka sina åsikter.

Dessa egenskaper finns hos en duktig moderator

Det finns vissa egenskaper som kan bidra till att en expert inom detta område anses vara duktig. Dessa är:

 • Neutral. En av de viktigaste egenskaperna hos en bra moderator är neutralitet. Det är viktigt att moderatorn inte tar någon sida eller favoriserar någon av deltagarna. Istället bör personen fokusera på att hålla sig neutral och hjälpa till att skapa en balanserad diskussion. Detta kan man göra genom att ge alla deltagare lika mycket tid och möjlighet att uttrycka sina åsikter.
 • Väl förberedd. En annan viktig egenskap hos en bra moderator är att vara väl förberedd. Detta innebär att personen bör ha en god förståelse för ämnet som debatten handlar om och vara väl insatt i frågorna som ska diskuteras. Det är också viktigt att personen ifråga har en klar plan för hur debatten ska struktureras och vilka regler som ska gälla för deltagarna.
 • God lyssnare. Den person som leder tillställningen behöver också vara väl förberedd. Detta innebär att moderatorn bör ha en god förståelse för ämnet som debatten handlar om och vara väl insatt i frågorna som ska diskuteras. Det är också viktigt att denne har en klar plan för hur debatten ska struktureras och vilka regler som ska gälla för deltagarna.
 • Flexibel. Flexibilitet är en annan önskvärd egenskap. Det är viktigt att kunna anpassa sig till olika situationer och vara beredd att hantera oväntade händelser som kan uppstå under debatten. Personen bör också ha förmågan att snabbt kunna ändra diskussionsämnet om det behövs för att hålla debatten fokuserad och relevant.
 • Skapa en trygg miljö. Slutligen är det viktigt att en person som är bra på att moderera kan skapa en trygg miljö för alla deltagare. Detta innebär att han eller hon bör ha förmågan att hantera konflikter och känsliga ämnen på ett professionellt och respektfullt sätt. Personen bör också ha en tydlig och tydligt kommunicerad uppförandekod som alla deltagare förväntas följa.

En flexibel kontokredit är ofta att föredra framför ett lån

Visste du att det finns tillfällen då du kan teckna en flexibel kontokredit istället för ett vanligt banklån? Genom att göra detta får du ett konto med en kredit. Detta innebär att du kan låna pengar upp till ett visst belopp när behovet fallet på. På så vis påminner denna lösning om ett slags kreditkort där du nyttjar krediten utefter ditt behov. Läs vilka fördelarna med detta är nedan!

8 fördelar med en flexibel kontokredit jämfört med ett banklån

Den stora fördelen med att skaffa en flexibel kontokredit är just den inbyggda flexibiliteten. Du kan använda krediten när du behöver och sedan betala tillbaka den antingen till fullo eller pö om pö. Detta är en stor skillnad mot ett traditionellt banklån som istället betalas ut till dig som en klumpsumma. Dessutom kan du använda krediten till vilka syften du än vill – till skillnad från till exempel ett bolån är inte pengarna öronmärkta för något specifikt ändamål.

För att utveckla resonemanget lite grann kan vi stolpa upp de främsta fördelarna. Vi vill då framför allt betona dessa fördelar:

 1. Du lånar bara de pengar som du faktiskt behöver.
 2. Du betalar bara ränta på de pengar som du har lånat.
 3. Återbetalningen av krediten är flexibel.
 4. Du har alltid tillgång till pengar tack vare din kredit.
 5. Årsräntan på kontokrediter är vanligtvis lägre än räntan på kreditkort.
 6. Du behöver inte ställa någon säkerhet för krediten.
 7. Du kan använda pengarna fritt till de ändamål som du själv önskar.
 8. Detta är en bra lösning för att överbrygga tillfälliga behov av pengar.

Då bör du välja ett banklån istället för en kredit

Det kan såklart ändå finnas vissa tillfällen då ett vanligt banklån är att föredra framför en flexibel kontokredit. Så är till exempel ofta fallet om du ska göra ett väldigt stort inköp. Men om det snarare handlar om att du vill kunna låna lite pengar då och då för att jämna ut ditt kassaflöde kan du med fördel teckna en kredit istället. Detta är vanligtvis en bra lösning såvida du inte har tänkt ha ett stort utnyttjat kreditutrymme under en längre tid.

Vanligast tärning i sällskapsspel

Det är mycket vanligt att det används tärning i sällskapsspel för att skapa ett slumpmoment. Det kan vara allt från antalet steg som en pjäs får flyttas framåt till hur många skott som en figur kan avlossa mot sin motståndare. Den vanligaste modellen har sex sidor – men det finns en rad andra alternativ.

Sex sidor – klassikern

När det förekommer en tärning i sällskapsspel är det extremt vanligt att det används en sexsidig variant. Det är även vanligt att det förekommer flera tärningar inom samma spel men även i detta fall är det dessa som är vanliga att använda.

Plast – Klassikern

Det vanligaste materialet är hårdplast i olika färger och nyanser. Vanligast är vit tärning med svarta prickar. Andra material som förekommer är:

 • Trä
 • Sten
 • Metall

Flera sidor – rollspel, specialspel m.m.

Utöver sex sidor finns det även en rad andra alternativ. Det finns exempelvis fyra, åtta, tolv och tjugo sidor. Dessa är mycket vanliga inom rollspel och liknande spelkategorier. Det är däremot ovanligt att se en tolvsidig tärning i sällskapsspel som klassas som ”familjespel”.

Oavsett hur många sidor som den har är grundregeln att högsta siffrans motsatta sida har den lägsta siffran. På en sexsidig modell innebär det att ettan är på motsvarande sida mot sexan.
När det är många sidor är det däremot inte säkert att siffrorna går i sifferordning. Är det sex sidor är det överlägset vanligast att det är siffrorna 1 – 6. Men på en tjugosidig modell kan det exempelvis vara jämna tal dvs. 2,4,6 osv.

Specialvarianter med tärning i sällskapsspel

Det finns även en mängd specialvarianter. Ett exempel är de modeller som är ”sneda” och därmed inte har lika stor yta vid varje siffra. Har exempelvis sidan med en etta på minst yta kommer chansen att få en sexa vara minst. Detta eftersom tärningen måste landa på ettan för att sexan ska komma uppåt.

Ett annat exempel är när det används en tärning i sällskapsspel där speciella funktioner är kopplad till tärningen. Det kan exempelvis innebära att fem sidor är vanliga och att det är en hund på den sjätte sidan. Hunden markerar då en speciell händelse i spelet.

Så tolkas förkortningarna

I spel där olika många tärningar ska slås, vid olika tillfällen, används en förkortning som både anger antalet tärningar och sidor på dem.

Om det exempelvis i regelboken anges att 3T4 ska användas betyder detta att tre stycken tärningar ska användas där varje har fyra sidor.

Billiga mobilabonnemang behöver inte vara sämre

Trodde du att det krävs ett dyrt abonnemang för mobiltelefoni för att du ska kunna få en bra täckning och mycket mobildata? I sådana fall har du fel uppfattning! Faktum är att det finns gott om billiga mobilabonnemang där ute för den som söker lite grann med ljus och lykta. I många fall funkar dessa precis lika bra som de andra. Därför lönar det sig att jämföra!

Vissa mobiloperatörer använder andra operatörers mobilnät

Visste du att det finns mobiloperatörer som använder andra operatörers mobilnät för att tillhandahålla sina tjänster? Dessa kallas för MVNO (mobile virtual network operators) och tillhör ofta de aktörer som erbjuder de lite billigare alternativen inom mobiltelefoni. Dessa är nämligen mindre mobiloperatörer som använder de större operatörernas mobilmaster. Detta gör att de kan tillhandahålla sina tjänster till ett konkurrenskraftigt och inte sällan lägre pris.

Några exempel på svenska operatörer som jobbar på detta sätt är:

 • Vimla
 • Hallon
 • Fello
 • Comviq
 • Halebop

Till de större aktörerna som äger sina egna master och mobilnät hör bland andra följande operatörer:

 • Tre
 • Tele2
 • Telia
 • Telenor

Jämför billiga mobilabonnemang och slipp betala för mycket

De stigande priser på abonnemang för mobiltelefoni gör att allt fler konsumenter nu letar efter billigare alternativ. Det finns flera olika aktörer med billiga mobilabonnemang som kan vara intressanta att jämföra med din nuvarande operatör och dennes abonnemang. Några exempel på sådana mobiloperatörer har vi nämnt här ovanför.

I många fall kan du faktiskt hitta abonnemang som kostar runt 400 kronor eller till och med mindre än så. Och detta betyder inte alls att de saknar alla de funktioner och egenskaper som du letar efter hos ett bra sådant. Det enda som du eventuellt kan behöva offra i samband med att du byter till ett billigare alternativ är tilläggstjänster av olika slag.

Å andra sidan kan du ju betala för streamingtjänster och andra extratjänster separat med den pott pengar som du sparar på att skära ner på din mobilräkning. Därför finns det ingen anledning att betala alldeles för mycket för mobilabonnemanget. Se istället till att jämföra abonnemang från flera olika operatörer och välja ett billigare sådant som ändå uppfyller dina kriterier!

Säkrare service med dedikerade outsourcing team

Många callcenter och IT-företag anger att de erbjuder sina kunder ”dedikerade outsourcing team”. Den tydligaste fördelen för kunden är en ökad säkerhet och trygghet.

 • Vad menas med dedikerade outsourcing team?
 • Hur kan detta öka tryggheten för kunden?
 • Vilka erbjuder denna tjänst?

Vad är outsourcing?

Outsourcing innebär att delar av ett företags verksamhet läggs ut på ett konsultföretag. Ett vanligt exempel är att en affär köper in all IT-infrastruktur från ett IT-företag. Det är därmed IT-företaget som bygger upp, servar och underhåller den tekniska plattform som butiken exempelvis använder för att ha kontroll på lager, försäljning och hantering av kundinformation.
Inom E-handel används outsourcing ofta för att lägga ut kundtjänst på ett externt företag. I detta fall kan ett callcenter ta hand om ingående samtal och på detta sätt frilägga tid för företagets egen personal att fokusera på annat.

Vad är dedikerat?

Dedikerat innebär att något, eller någon, är reserverad för ett specifikt ändamål. Om en anställd är avsedd till att enbart hämta och lämna post är personen dedikerad till posthantering. Ofta skapas en större effektivitet om personer, eller team, är inriktade på specifika uppgifter istället för att kunna behöva hantera ett stort antal frågor.

Dedikerade outsourcing team

Dedikerade outsourcing team är därmed ett par människor hos exempelvis IT-konsulten eller ett callcenter som alltid utför uppdragen som förväntas utföras mot en specifik kund. Detta anses därmed vara en fördel, både för konsulterna och kunderna, eftersom det blir en tydlig grupp som alltid arbetar med uppdragen.

Att skapa ett team

Dedikerade outsourcing team är alltså team som är utsedda att hantera specifika kunder. Men begreppet har även en ytterligare betydelse. När ett IT-företag eller ett callcenter får en ny kund sätter de ihop ett team utifrån den kompetens som behövs för att möta kundens behov. De ser därmed till behov och kompetens och skapar dedikerade team utifrån det.

Fördelar för kunden

Självklart ska det finnas tydliga fördelar med att välja dedikerade outsourcing team för kunden. Om det inte finns fördelar kan lika gärna andra lösningar inom outsourcing väljas. Beroende på kundens behov och förutsättningar kan det även vara en viktig punkt att ta ställning till.
Den grundläggande fördelen är ofta en ökad säkerhet. Detta genom att frågor och åsikter alltid kan kommuniceras till samma personer och ju mer de jobbar med kundens frågor desto mer kommer de bli insatta i dess verksamhet.

Bästa mobilabonnemang – tre enkla tips för att välja rätt

Alla som ska teckna ett nytt mobilabonnemang vill hitta precis rätt och detta kan ta lite tid. Det är viktigt att komma ihåg att ett mobilabonnemang ofta är något man har över lång tid, och därför är det viktigt att man känner sig nöjd med sitt val. Alla är dock olika och vissa operatörer och abonnemang passar inte för alla. För att hitta det bästa mobilabonnemang som går att finna kan man därför ta till några smarta tips för att det ska bli rätt. Tre viktiga delar att tänka på innan man tecknar ett abonnemang är:

 • Maxbudget
 • Jämför olika abonnemang
 • Läs kundrecensioner

Bestäm budget

Det första man bör göra är att bestämma sin egen budget. Det gäller först och främst att sätta upp en tydlig maxbudget för vad man är villig att betala per månad. Medan man väljer mellan olika abonnemang är det lätt att glömma bort sig i säljande texter som försöker locka en att tro att vissa saker är viktigare än pengar. Då är det bra att ha en tydlig budget som man bestämt sig innan att man inte får överskrida. På så sätt blir man ofta mer nöjd med sitt mobilabonnemang.

Skanna marknaden och ta reda på vilka som är de bästa mobilabonnemangen just nu

Något som man absolut behöver göra då man letar efter det bästa mobilabonnemanget är att se över vilka mobilabonnemang som finns på marknaden och jämföra dessa. Det händer lätt att man blir tipsad om ett visst abonnemang av en kompis och sedan väljer att teckna detta utan att se sig om efter andra alternativ. Det är viktigt att komma ihåg att operatörer hela tiden uppdaterar sina erbjudanden och ofta har särskilt förmånliga priser till nya kunder. Att göra en ordentlig kontroll av vilka mobilabonnemang som finns på marknaden i dagsläget är därför A och O.

Bästa mobilabonnemang enligt kunderna

Sist men inte minst bör man kolla på kundrecensioner eftersom dessa ofta säger mer om mobilabonnemangen och operatörerna är något annat. Företag beskriver ofta sig själva med förskönande ord och det är lätt att tappa bort sig i dessa. Genom att förlita sig på kundomdömen får man ett mer objektivt perspektiv på operatören och ökar chansen att hitta sitt bästa abonnemang.

Fakta om Samsung Galaxy s21 fe

Samsung Galaxy s21 fe ingår i Samsungs S-serie vilket innebär absolut högsta kvalité. Några av de punkter som framförallt kännetecknar denna mobil presenteras nedan.

120 Hz skärmteknologi

Tack vare en högteknologisk skärm med 120 Hz skapas en ”sömlös upplevelse” när scrollning sker på mobilen mellan program, på hemsidor m.m. Det går snabbt och smidigt att ta del av mobilens olika funktioner.

Proffsig kamera

En av de funktioner som verkligen utvecklas snabbt är mobilernas kameror. De dyrare modellerna, vilket Samsung Galaxy s21 fe är, har kameror som närmar sig proffskamera. Mobilen har en kamera bakåt med 12 MP ultravidvinkel, vanlig vidvinkel samt 8MP telefoto. Kameran som är vänd framåt har 32MP selfiefunktion.

 • 3 x optisk zoom
  Den optiska zoomen bör användas om högsta möjliga kvalité önskas på bilderna.
 • 30 x superupplösningszoom
  Det går även att använda superupplösningszoom för att komma närmare objektet. Denna zoom kan däremot innebära att bilderna förvrängs.

Skärm som återger färger tydligare

Att Samsung Galaxy S21 fe har ett stort fokus på kameran är tydligt. Det märks även på skärmen som är utvecklad för att återge färger och ljus på ett så naturtroget sätt som möjligt. Detta via en dynamisk AMOLED 2X skärm.

Starkare batteri

Det batteri som är förmonterat på Samsung Galaxy S21 fe är på 4500 mAh och räcker under hela dagen även om 5G används hela tiden. Dessutom är laddningstiden minimerad vilket innebär att batteriet kan laddas till 50 % på ca 30 minuter.

Samsung Galaxy S21 vs Samsung Galaxy S21 fe

Det är förhållandevis liten skillnad mellan Samsung Galaxy S21 fe mot mobilen utan Fe-tillägget. Några punkter som skiljer dem åt är däremot följande:

 • Skärmstorlek
  Samsung Galaxy S21 fe har 6,4 tums skärm vilket innebär 0,2 tum större än S21.
 • Dimensionerna
  S21 fe har dimensionerna 155,7×74,5×7.9 mm. Vilket kan jämföras med S21 med 151,7×71,2×7,9. Det är inte stor skillnad utan skiljer enbart på några millimeter.
 • Vikt
  Fe väger 177 gram medan S väger 169 gram
 • Kamera
  I grunden har de samma kamerateknik. En skillnad är däremot att S21 har 64MP Telephoto medan Samsung Galaxy S21 fe har 8MP Telephoto. Däremot är fe bättre på frontkameran med 32MP istället för 10 MP.
 • Batteri
  Fe har ett batteri på 4 500 mAh medan Se har ett batteri på 4 000 mAh.

Barnkläder – hitta rätt i djungeln av val

Att skaffa barn är en dyr historia, det vet alla – de ska ha mat, blöjor, skolmaterial och så vidare. En annan stor utgift är just barnkläder. I och med att barn växer så himla snabbt så behövs det nya kläder ständigt och jämt. Först babykläder, som snabbt blir smutsiga och ska tvättas, för att sedan börja använda skor, badkläder på sommaren och sedan ordentliga kläder till skolan. Med allt tjo och tjim så går kläderna dessutom lätt sönder eller får permanenta fläckar. Samtidigt så har barnen ofta en stor åsikt om vilka kläder de vill ha. Helt enkelt är det inte, men detta är verkligheten för alla föräldrar där ute! Men det är inte mycket att be för, barnen behöver ju kläder. Därför är det av värde att hitta bra barnkläder, med bra kvalitet och hållbarhet, så att nya inte behöver inhandlas hela tiden.

Vanliga märken på barnkläder

Det finns väldigt många butiker som säljer just barnkläder. Inte sällan finns det även barnkläder på en viss avdelning av en annars “vuxenbutik” som exempelvis stora klädkedjor likt H&M, Lindex eller Zara. Dessa stora butiker säljer ofta kläder utav deras eget märke, men många andra butiker är helt enkelt återförsäljare för andra märken. Några utav de allra vanligaste klädmärkena på barnkläder är:

 • Babblarna, som ju blivit populärt genom TV-program
 • Bamse, som är så väl igenkänt
 • Batman, en klassiker helt enkelt
 • Frost, en relativt nyutkommen trend efter att filmen Frost släpptes för några år sedan
 • My Little Pony, som man lätt förstår hur det ser ut
 • Spiderman, också en klassiker
 • Super Mario, som funnits med länge
 • Star Wars, baserad på filmserien

Att tänka på vid köp av barnkläder

Även om kläder på ett sätt har samma funktion och ser lika ut, så skiljer sig “vuxenkläder” från barnkläder. Förklaringen är helt enkelt att barn lever ett helt annat liv, som ofta är mer aktivt och utsatt. Barns kläder måste alltså vara mer funktionella! Det finns alltså några saker att tänka på. Det första är då att se till att kläderna är praktiska, att de är rörliga och töjbara så att barnet kan leka som han eller hon vill. Sedan är det viktigt att fråga barnet vad för typ av kläder de vill ha. Det är inte alltför ovanligt att pojkar nuförtiden vill använda kläder som vi traditionellt sagt är för flickor, som klänningar till exempel. Slutligen så bör man inte glömma att dubbelkolla storleken. Med barn är det bättre med för stort än för litet, så att de kan växa in i kläderna.

Om Skyltab – företag och produkter

Skyltab är ett svenskt e-handelsföretag som varit verksamt sedan 2009. Idag är företaget marknadsledande inom displaysegmentet och utbudet av olika typer av produkter är stort. Företaget sköter en stor del av tillverkningen av sortimentets produkter på egen hand, och med hjälp av det näst intill enorma lagret erbjuds snabba leveranser av bland annat trottoarpratare, beachflaggor, broschyrställ och mycket annat som finns att hitta i utbudet. Läs mer om Skyltab och dess produkter här.

Mer om Skyltab

Skyltab är som sagt ett svenskt E-handelsföretag som funnits sedan 2009. Med åren har utvecklingen gått framåt och idag har företaget nått en ledande marknadsposition inom sitt område – displayprodukter. Många av produkterna tillverkas inom företaget och med hjälp av ett näst intill enormt lager finns möjlighet till snabba och säkra leveranser.

Företagets kundtjänst håller öppet på vardagar mellan 8–16 och går att nå via både telefon, mail och chatt.

I utbudet

Skyltab är alltså verksamma inom området displayprodukter och har som sagt egen produktion på många av dessa. Utbudet är stort – bara bland produktkategorierna finns ett 40 tal olika och under dessa flera produkter som tillhör respektive kategori. För att få en uppfattning kring utbudet följer här några exempel på kategorier och tillhörande produkter.

 • Trottoarpratare/gatupratare – Skyltab har egen produktion av trottoarpratare/gatupratare och erbjuder ett stort utbud av olika modeller. Dessa fungerar till exempel utmärkt som reklampelare utanför butiker, restauranger och liknande och kan enkelt ställas ut och plockas bort vid behov.
 • Beachflaggor – Beachflaggor är också flexibla och enkla att använda och kan användas både inomhus och utomhus. Även i denna kategori finns flera varianter och modeller att välja bland och samtliga av dom är brandklassade. Företaget lovar snabba leveranser inom denna produktkategori, tack vare det stora tryckeriet, var flaggorna trycks och tillverkas.
 • Broschyrställ – Under kategorin broschyrställ finns modeller som ställs på golv, som monteras på vägg och bordsvarianter. Det finns många olika storlekar att välja bland – till exempel sådana med endast ett fack likaväl som modeller med 20 fack.

Dom ovan nämnda produkterna är vanliga displayprodukter bland företag men Skyltab erbjuder som sagt ett 40-tal olika produktkategorier så det finns betydligt mer att hitta än bara dessa. Några fler exempel på kategorier är banderoller, affischer, trafikspeglar, farthinder, fastighetsboxar och mycket mer. Vid köp erbjuds 30 dagars faktura och som tidigare nämnts – snabba leveranser.

Visste du detta om attefallshus?

Att attefallshus är mindre hus som ställs på gårdstomten vet nog de flesta. Men det är inte alla som vet följande om dessa små, och mycket praktiska, hus.

Attefallshus kan köpas med totalentreprenad

Att köpa ett attefallshus med totalentreprenad innebär att ett företag ansvarar för allt från att göra ordningen grunden till att montera huset. Det enda kunden behöver göra är att välja vilken modell som önskas samt mäta ut i marken var det ska stå. Dessutom kommer kunden behöva genomföra en byggansökan. Även om inte bygglov krävs så krävs generellt en byggansökan.

Attefallsusen kan användas för året runt boende

Många ställer upp ett attefallshus som ett förråd, extra boendemöjlighet eller annan funktion. Men det finns även de som vill ha det som året runt boende. Detta exempelvis om tonåringen i familjen ska få ett eget litet hus eller om en stor renovering ska ske på det stora huset på gården och familjen då inte vill bo där.

Attefallshuset får vara 30 kvadratmeter

Från och med 2020 kan ett attefallshus byggas på 30 kvadratmeter utan bygglov. Det finns regler som anger när huset maximalt får vara 25 respektive 30 kvadratmeter. Det bästa är att höra med en återförsäljare eller ett byggföretag som är väl insatt i branschen. De kan även hjälpa till med att välja rätt modell utifrån behov och funktion.

Går inte att belåna

Det är inte möjligt att belåna ett enskilt attefallshus. Detta eftersom det står på en tomt (fastighet) och det är denna tomt som får belånas. Tecknas ett bolån sker belåningen på värdet av fastigheten. Det i sig kan påverkas av vilket slags hus som står på fastigheten, dess skick osv. Det innebär i realitet att värdet på hela fastigheten ökar om ett attefallshus ställs på tomten.

 • Värdera fastigheten – belåna upp till 85 %
 • Bygga attefallshuset
 • Gör omvärdering och höj eventuellt lånesumman

(Kom ihåg att amorteringskravet innebär att omvärdering bara får ske var femte år)

Attefallshus kräver alltid bygganmälan

Innan påbörjan av byggnation av attefallshus sker är det mycket viktigt att en bygganmälan skickas in till gällande kommun. Vilken information som behöver skickas in kan däremot variera mellan olika kommuner. Det brukar vara listat på kommunens hemsida och vid frågor kan dessa ställas till de tjänstemän på kommunen som har hand om bygglov och bygganmälningar.

Kräver ett startbesked innan arbetet påbörjas

Efter att kommunen har gått igenom bygganmälan kommer de skicka ut ett startbesked. Det innebär att personen kan påbörja arbetet. Det kan alltså vara olagligt att påbörja arbetet innan kommunen har gett ett startbesked.