Vanligast tärning i sällskapsspel

Det är mycket vanligt att det används tärning i sällskapsspel för att skapa ett slumpmoment. Det kan vara allt från antalet steg som en pjäs får flyttas framåt till hur många skott som en figur kan avlossa mot sin motståndare. Den vanligaste modellen har sex sidor – men det finns en rad andra alternativ.

Sex sidor – klassikern

När det förekommer en tärning i sällskapsspel är det extremt vanligt att det används en sexsidig variant. Det är även vanligt att det förekommer flera tärningar inom samma spel men även i detta fall är det dessa som är vanliga att använda.

Plast – Klassikern

Det vanligaste materialet är hårdplast i olika färger och nyanser. Vanligast är vit tärning med svarta prickar. Andra material som förekommer är:

  • Trä
  • Sten
  • Metall

Flera sidor – rollspel, specialspel m.m.

Utöver sex sidor finns det även en rad andra alternativ. Det finns exempelvis fyra, åtta, tolv och tjugo sidor. Dessa är mycket vanliga inom rollspel och liknande spelkategorier. Det är däremot ovanligt att se en tolvsidig tärning i sällskapsspel som klassas som ”familjespel”.

Oavsett hur många sidor som den har är grundregeln att högsta siffrans motsatta sida har den lägsta siffran. På en sexsidig modell innebär det att ettan är på motsvarande sida mot sexan.
När det är många sidor är det däremot inte säkert att siffrorna går i sifferordning. Är det sex sidor är det överlägset vanligast att det är siffrorna 1 – 6. Men på en tjugosidig modell kan det exempelvis vara jämna tal dvs. 2,4,6 osv.

Specialvarianter med tärning i sällskapsspel

Det finns även en mängd specialvarianter. Ett exempel är de modeller som är ”sneda” och därmed inte har lika stor yta vid varje siffra. Har exempelvis sidan med en etta på minst yta kommer chansen att få en sexa vara minst. Detta eftersom tärningen måste landa på ettan för att sexan ska komma uppåt.

Ett annat exempel är när det används en tärning i sällskapsspel där speciella funktioner är kopplad till tärningen. Det kan exempelvis innebära att fem sidor är vanliga och att det är en hund på den sjätte sidan. Hunden markerar då en speciell händelse i spelet.

Så tolkas förkortningarna

I spel där olika många tärningar ska slås, vid olika tillfällen, används en förkortning som både anger antalet tärningar och sidor på dem.

Om det exempelvis i regelboken anges att 3T4 ska användas betyder detta att tre stycken tärningar ska användas där varje har fyra sidor.

Publicerat i: Spel