Svårigheter med föräldraskap: Skilsmässan

Svårigheter med föräldraskap: Skilsmässan

Det finns mängder av svårigheter och utmaningar som uppstår vid ett föräldraskap. Väljer föräldrarna att gå skilda vägar uppstår även en rad frågor kring hur detta ska hanteras. Det finns framförallt fördelar i att undvika en vårdnadstvist – då detta sliter hårt både på ert föräldraskap och barnen.

I en artikel om vårdnadstvister nämns följande punkter för att ”mjukare” lösningar ska hittas.

 • Förklara för barnet

Det kan låta barmhärtigt att hålla barnen utanför konflikten – men de inser och upplever den ändå. I de allra flesta fall är det alltså bättre att förklara vad som händer och varför. Det får helt enkelt anpassas till barnets nivå. Det bästa är om ni kan förklara saker gemensamt för att visa att ni står för det tillsammans.

 • Prata aldrig illa om den andra parten

Ett föräldraskap innebär till största delen om att visa barnen hur de bör uppföra sig – inte bara berätta det. Barnen kommer att ta efter ditt och din partners beteende oavsett om det önskas eller inte.

Att prata illa om den andra partnern, inför barnen, är därmed inte bara dåligt utifrån ert förhållande utan även utifrån att du visar barnen att det är ett okej beteende.

 • Hitta vägar till samarbete

Kan ni som föräldrar diskutera och hitta lösningar tillsammans? Det är den bästa vägen eftersom en vårdnadstvist därmed inte behöver uppstå. Klarar ni det inte, men önskar göra det, finns det hjälp att få via kommunen. I de flesta kommuner finns Familjestöd vilket innebär att samtal förs med en duktig samtalsledare. En ledare som ser till att bägge parter får komma till tals och att målet med en kompromiss kan hittas.

 • Vad är barnets bästa – inte ditt bästa?

Du vill att barnet ska bo hos dig för att……ja varför? Många säger att de agerar utifrån barnets bästa men genomför ändå handlingar som primärt är utifrån egna önskemål. Om föräldrarna bor långt från varandra kanske det inte är det bästa för barnet att pendla 30 – 40 mil varje helg. Kanske är det den andra föräldern som får flytta närmare om det finns ett så stort önskemål om att träffa barnet varje helg.

Läs mer om föräldraskap

Fler artiklar om föräldraskap och olika synvinklar på detta ämne hittas på bloggen Fiss.se

Från att söka assistans till att få assistansanordnare

För dig som har varaktig funktionsnedsättning finns möjlighet att få personlig assistans. Här presenteras i sammanfattande form, processen från att ansökan skickats in till att du får välja vilken assistansanordnare som ska utföra uppdraget.

Ansökan om personlig assistans

Första steget är kontakta Helsingborg kontaktcenter. Dessa kontaktas på telefon varpå de egna kontaktuppgifterna får lämnas. Därefter kommer en LSS handläggare från Helsingborg kommun att höra av sig och planera in ett möte. Enligt stadens webbplats kommer handläggare att höra av sig senast nästkommande arbetsdag.

Därefter sker en utredning av handläggaren (med bland annat hembesök) varpå ett beslut tas i frågan. Skulle det vara negativt kan det överklagas. Är det däremot mer än 20 timmar i veckan som behovet är ska istället ansökan ske till Försäkringskassan.

Vad krävs?

För att bli beviljad personlig assistans krävs att personen tillhör någon av dessa tre kategorier:

 • Utvecklingsstörning, Autism, Autismliknande tillstånd
 • Betydande begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som uppstått i vuxen ålder. Detta efter exempelvis sjukdom eller yttre våld
 • Varaktig psykisk, eller fysisk, funktionsnedsättning som inte kan kopplas till ett normalt åldrande.

Positivt svar – Anlita valfri assistansanordnare

Om ansökan blir beviljad är nästa steg att välja vilken assistansanordnare i Helsingborg som ska få uppdraget. Det är alltså upp till brukaren att avgöra om kommunen, ett privat företag eller ett kooperativ ska ge vården som personen har rätt till. Utöver detta finns även alternativet att vara egen arbetsgivare och därmed helt sköta det administrativa kring anställningar, löner m.m.

 • Välja
  Ena alternativet är att välja assistansanordnare själv. Det kan exempelvis ske genom att jämföra flera olika alternativ eller på rekommendation av andra.
  Andra alternativet är att ta hjälp från en assistansförmedlare. Dessa ser på personens behov och ser sedan på vilka assistansanordnare som har rätt kompetens och möjlighet att uppfylla detta behov på bästa sätt. Till sist presenteras dessa för brukaren varpå valet kan ske.
 • Byta
  Att byta assistansanordnare är idag mycket enkelt. Skulle en person vara missnöjd, eller om behoven kraftigt förändrats, kan byte ske till ett annat bolag. Enklaste vägen är att kontakta den anordnare som önskas varpå de sedan kommer kontakta tidigare bolag för överlämning av all information. Däremot kan det förekomma uppsägningstid vilket innebär att byte inte kan ske ”från en dag till en annan”. Däremot är uppsägningstiden ofta inte mer än 20 dagar.

Kamerabevakning – regler för privatpersoner

Kamerabevakning bland privatpersoner blir allt mer vanligt men få känner till reglerna som finns kring detta. För att bevaka sitt hem med kameror finns nämligen några saker man bör känna till – speciellt om bevakningen sker utomhus. Några vanliga frågor som ofta ställs när det kommer till kamerabevakning är bland annat om man behöver söka tillstånd och hur man hanterar det upptagna videomaterialet.

Kamerabevakning inomhus

Kamerabevakning faller in under dataförskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Vill man bevaka insidan av sitt hem behöver man dock inte tänka på så mycket, mer än hur man riktar kamerorna. Kanske vill man bevaka ytterdörren eller insidan i garaget och då r det inga bekymmer men se till att kameran inte riktas ut genom ett fönster och bevakar områden utanför den egna tomten.

Man behöver alltså inget tillstånd för att sätta upp kamerabevakning i sin egen bostad men däremot finns en viktig regel – och det är att bevakningen sker i privat syfte.

Kamerabevakning utomhus

Även vid kamerabevakning utomhus i den egna privata sfären behövs inget tillstånd. Däremot är det extra viktigt att vinkla kamerorna på ett sådant sätt att upptagningen enbart sker inom den egna tomtgränsen. Det är inte tillåtet att bevaka till exempel en grannes tomt, eller ens en liten del av den, och inte heller platser och områden där allmänheten får vistas.

Det är här viktigt att man läser på om dom regler som dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen presenterar för att säkerställa att man genomför sin övervakning på ett tillåtet sätt. Det material som tas upp av kamerorna får delas till andra men även här förutsatt att man följer dom lagar och regler som finns.

Privatundantaget

Kamerabevakning som sker i hemmet omfattas av det så kallade privatundantaget – alltså att man inte behöver söka tillstånd för att montera kameror. Privatundantaget ställer bland annat följande krav:

 • Bevakningen ska ske i egenskap av dig som privatperson
 • Kameran filma enbart inom den privata egendomen

Det är viktigt att tänka på att andra personer kan uppfatta bevakningen som kränkande – både personer som passerar huset och kanske till och med en del som kommer på besök. Var tydlig och förklara för vänner och bekanta varför du satt upp kameror – kanske för att minska risken för inbrott och för att öka tryggheten hemma. Var också tydlig med vad materialet används och inte används till och berätta att bevakningen och kamerans upptagningsområde är begränsat.

Hemlarm är inte bara inbrottsskydd

Hemlarm är inte bara inbrottsskydd

Många förknippar ett hemlarm enbart med ett skydd mot inbrott. Detta genom att larmet aktiveras om dörren öppnas eller om ett fönster slås sönder. Men dagens hemlarm ger betydligt mer skydd än så. Ett av de större larmbolagen i Sverige kategoriserar deras tjänster inom tre områden.

Inbrottsskydd

Inbrottsskydd är självklart en del av hemlarmet. Vilka enheter som bör väljas för att förhindra inbrott kan däremot variera mellan olika bostäder.

 • Vibrationsdetektorer

Dessa detektorer kan sättas på fönster och aktiverar larmet vid stora vibrationer. Med andra ord kan larmet aktiveras redan när inbrottet påbörjas genom påverkan på fönstret. Detta istället för att enbart förlita sig på rörelsedetektorerna som inte aktiveras förrän någon tagit sig in i bostaden.

 • Brytsensorer

Brytsensorer sätts på dörrar och fönster. När två sensorer kommer för långt från varandra aktiveras hemlarmet. Därmed kan fönstret exempelvis vara lite öppet men öppnas det mer går larmet.

 • Tryckluftsstyrt

I ett hem finns ett specifikt lufttryck. Detta ändras om en dörr eller fönster öppnas. Därmed aktiveras larmet. Detta kan vara ett alternativ i lokaler som alltid ska ha ett larm igång även om personer rör sig där inne. Då är rörelsedetektor inte lika smidigt.

 • Rörelsedetektor

Idag har nästan samtliga hemlarm rörelsedetektorer. Larmet aktiveras om någon rör sig inne i bostaden.

Brandskydd

Brandskydd är minst lika vanligt inom ett hemlarm som inbrottslarm. Brandskyddet kan bestå av kameror som känner av rök och värme. När en kamera registrerar detta kommer larmet aktiveras och bilder från kameran att skickas till larmoperatören. Därmed kan de snabbt tillkalla brandkår. De skickar även väktare som kan agera i det fall som väktaren kommer först till platsen.

Smart hemlarm

Produkter inom ”Smart Hem” växer kraftigt gällande utbud och funktioner. Det är produkter som kan styras via en app och som på något sätt skapar större trygghet genom det hemlarm som produkterna är inkopplade på.

Det kan exempelvis vara en klimatdetektor som sänder information till appen om luftfuktighet, värme osv. Via ett smart lås går det att låsa upp dörren från appen eller skapa en kod som enbart gäller under vissa tider på dygnet.

Via smart plugs kan elektriska produkter styras och kontrolleras via appen. Stängdes verkligen kaffebryggaren av på morgonen? Står TV:n på eller behöver lampor tändas så det ser bebott ut under semestern? Styr allt via Smarta Hem.

Användningen av neuropsykiatrisk bedömning

Neuropsykiatrisk bedömning har blivit ett av de mest vitala områdena inom medicin eftersom det hjälper vårdpersonal att utvärdera hjärnans hälsa hos en patient att hitta orsaken till hans eller hennes specifika psykiska störningar. Neuropsykiatriska bedömning brukade utföras mestadels av psykiatriker som inte var särskilt väl utrustade med de verktyg som krävs för att utföra neuropsykiatrisk bedömning.

Området neuropsykiatrisk bedömning utvecklats till att omfatta neuropsykiatriska sjukdomar. Neuropsykiatrisk bedömning utförs nu av många olika sjukvårdsgenre såsom mentalvård, psykiatrisk omvårdnad och allmän omvårdnad. Neuropsykiatrisk bedömning är det första steget för att fastställa nivån av hjärnskador hos patienten och att försöka identifiera den region i hjärnan som kan ha påverkats efter hjärntrauma eller neurologisk skada.

Utredningskompaniet är en organisation som erbjuder en rad viktig information inom detta viktiga område.

Uppmärksammad sminkspegel med belysning

I dagens samhälle ser man speglar överallt. De finns framförallt på toaletter, badrum och sovrum men även i andra delar av hus. De kan kännas mindre viktiga i vårt vardagliga liv, men inom vissa yrken eller hobbys, så som sminkning, spelar de en viktig roll. En vanligt förekommande produkt inom sminkning är en sminkspegel med belysning. När man inte är insatt är det kanske inte så uppenbart varför en sådan spegel underlättar arbetet. Men för de som är insatta är fördelarna uppenbara.

Att sminka sig med spegel med belysning

Det finns många olika varianter på speglar som kan användas i sminkning och det är kanske mest den personliga åsikten som spelar störst roll i valet av spegel. Valet av spegel beror såklart på omständigheterna. Befinner man sig i en bostad är en fast spegel det vanligaste, alltså en som sitter fast på skåpdörrarna i badrummet eller fast på en vägg. Det finns också förstorande speglar som även dessa går att sätta fast i väggen eller sätta på bordet. Dessa ger en mer detaljerad bild av ansiktet och ger en bättre överblick under sminkningen. Det finns även speglar som är i en storlek som går att ta med i handväskan eller plånboken. Alla dessa speglar går att få med en belysning.

Vad menas med belysning?

Belysning vet nog de flesta vad det är, men just i detta sammanhang kan det vara mindre tydligt. När man talar om sminkspeglar med belysning menar man att belysningen ofta hör till spegeln. Belysningen kan sitta på olika sätt. Exempelvis kan den sitta runt om själva spegeln, men ändå inbyggd i själva spegeln. Den kan även komma som glödlampor runt om spegeln. Det finns även olika typer av ljus, exempelvis;

 • LED
 • Dimmer
 • Färgändring

Dessa är bara några exempel. LED är ofta ett ljust, starkt ljus som dock är energisnålt. Det ger inte heller ifrån sig särskilt mycket värme. Med dimmer belysning kan styrkan på belysningen regleras på olika sätt för att få ett svagare eller starkare ljus. I somlig belysning går det även att ändra färgtonen från varm till kall och vice versa. Ett varmt ljus är ett mer gult ljus medan ett kallt ljus kan liknas mer med vitt och starkt ljus.

Få hjälp av en assistansförmedling

Bor du i Jönköping och ska precis ansöka om personlig assistans? Eller är du missnöjd med ditt nuvarande bolag och vill hitta ett som tydligare kan möta dina behov? Kontakta en assistansförmedlare – det är bland annat detta som de hjälper till med.

Ansöka om personliga assistans i Jönköping – via assistansförmedling

Att ansöka om personlig assistans kan upplevas både svårt och ifrågasättande. En handläggare från kommunen kommer att ställa en rad frågor till dig samt (oftast) göra ett hembesök för att se dina förutsättningar i livet. Utifrån detta tas sedan beslutet kring om assistans ska beviljas. I detta läge går det att vända sig till en assistansförmedling för att ha någon att få stöd från under processen. De har lång erfarenhet av branschen och vet vad som är viktigt att lyfta upp i samtal med handläggaren. I vissa fall kan de även vara med på mötet.

Byta assistansbolag för att hitta passande bolag

Har du redan assistans av ett bolag men känner att du inte får den hjälp du önskar? Kanske har du precis flyttat till Jönköping och därmed behöver byta bolag av denna orsak. Även här kan assistansförmedlingen hjälp till. Första steget är nu att ha ett samtal med förmedlaren där de skapar sig en bild av vilka dina behov är och vad du förväntar dig av ett assistansbolag. De har samarbeten med ett stort antal av de bolag som är verksamma i Jönköping och kan därmed sortera fram de bolag som på bästa sätt passar dina önskemål.

De får i sin tur presentera sin verksamhet varpå du kan, ofta i samråd på assistansförmedlaren, välja ett passande bolag. Tjänsten är helt gratis för de privatpersoner som vill få hjälp att hitta, jämföra eller byta assistansbolag. Det är istället bolagen som får nya kunder som betalar för att tjänsten ska finnas.

Assistansförmedlingens uppgifter

Det en assistansförmedling främst förknippas med är att jämföra och hjälpa personer att byta assistansbolag. Men det finns fler tjänster som erbjuds. Generellt kan de hjälpa till med det mesta inom det administrativa inför att ett assistansbolag ska väljas. Detta oavsett om personen precis börjat på sin ansökan till kommunen eller om juridiska frågor dykt upp.

 • Byta assistansbolag
 • Frågor kring assistans
 • Hjälp med att ansöka
 • Juridisk rådgivning

Lär dig mer om assistansförmedling

Assistansförmedling är en smidig tjänst som underlättar för personer med beviljad assistans att både välja och byta assistansbolag. Här är några vanliga frågor kring tjänsten.

Kostar assistansförmedling något?

Nej, assistansförmedling kostar aldrig något för dig som användare. Det är de anslutna assistansanordnarna som betalar för tjänsten eftersom de därmed får marknadsföring och möjlighet att nå fler kunder.

Hur fungerar det i korthet?

Du har blivit beviljad assistans alternativt vill byta assistansbolag. Du tar nu kontakt med en lokal assistansförmedling. I ett samtal med dig går de igenom vilka behov du har och vilka önskemål som finns på din kommande anordnare. Nästa steg är att förmedlaren jämför din behovsanalys mot de assistansbolag som har avtal med din kommun och sedan ber om förslag från dessa. Du får därmed svar från flera bolag och kan utifrån dem välja ett. Även detta val kan du få hjälp med.

Ges enbart hjälp att välja assistansbolag?

Assistansförmedlingens primära uppgift är att jämföra och hitta assistansbolag utifrån ditt önskemål. Men de kan även hjälpa till med vissa andra tjänster. En del hjälper exempelvis till med att ansöka om assistans och ger råd för att överklaga beslut från kommunen. Därmed ger de både rådgivning, gör jämförelser och kan hjälpa personer praktiskt.

Finns assistansförmedling i alla städer?

Ja, i stort sett. Det finns flera förmedlare som är aktiva i Sverige. Däremot är vissa mer lokala än andra. En del är aktiva över nästan hela landet medan andra enbart jobbar lokalt inom ett par kommuner.

Finns det något negativt med att anlita assistansförmedling?

Så länge som en seriös förmedlare, med lång erfarenhet, anlitas finns ingen nackdel. Den största fördelen är just den hjälp som ges med att jämföra flera olika assistansbolag. Vill man sedan inte teckna avtal med något av de bolag som erbjuds behöver inte detta ske. En gratis jämförelse utan förpliktelser.

Vad är skillnad mot assistansbolag och förmedling?

Assistansbolag är ett privat företag som utför assistansen, dvs. fyller vårdbehovet. Förmedlare är de som jämför assistansbolagen och hjälper kunden att hitta rätt. Detta kan delvis jämföras med flygbolag och sidor som jämför flygbiljetter. Det är flygbolagen som genomför flygningarna med exempelvis flygresor.se som jämför priserna och hjälper kunder att välja rätt.

Vid fler frågor

– Kontakta en assistansförmedlare i din kommun så kan de förklara mer.

Hur använder industrin polyuretan?

Detta ämne är kanske inte särskilt känt vid sitt namn men användningsområdet är desto större. Det används till väldigt många olika saker och är ett väldigt bra plastmaterial på så sätt att det kan vara både hårt, mjukt och även elastiskt. Polyuretan är ett så kallat diversifierat ämne och med det menas att det är ett material med flera olika egenskaper. Poly betyder flera vilket alltså stämmer bra in på detta specifika plastämne. Gemensamt för ämnena som ingår är att de tillhör gruppen uretan men sen finns det även andra kemiska grupper som ingår.

Materialet upptäcktes första gången 1937 men fick sin benämning långt senare. Det är inte helt lätt att beskriva den kemiska sammansättningen eftersom den innehåller flera olika material, däribland härdplaster, elaster, termoplaster och termoelaster. Blandningen och dess sammansättning gör materialet väldigt användbart och vi kommer i kontakt med det dagligen som en av våra vanligaste konstruktionsplaster då det finns i massor av saker som vi använder. Polyuretan förkortas ofta PUR.

Så var finns polyuretan?

Som nämnts hittar vi detta plastämne vi väldigt många av våra saker och tillhörigheter som vi använder dagligen. Exempelvis finns det i bildelar, byggisolering, i kylskåp och frysar, däck och hjul till stora truckar och lastbilar, i paneler av sammansatt trä, sportkläder och lim. Det kan också används som stoppning i madrasser och möbler.

Några andra fördelar med materialet är att det tål stora temperaturskillnader. Det klarar arbetstemperaturer från -40 grader upp till 80 grader plus. Det står också emot vatten väldigt bra och är även resistent mot olja och bensin samt andra snarlika vätskor. Det är även ljudisolerande och används därför ofta i samband med skrottransporter och andra liknande uppdrag där ljudet annars kan tendera att bli väldigt högt. Många dammar och vallar skyddas idag av detta ämne. Även inom textilindustrin använder man det då det har visat sig vara effektivt även där.

För att nämna några siffror så har 1.6 cm polyuretanisolering lika stor effekt som en 1.34 cm tjock betongvägg. Att man satt in ämnet i kylskåp har gjort dem drygt 60 % effektivare än de gamla kylskåpen utan.

Utvärdera assistansbolag i Halland

Att välja något så viktigt som ett assistansbolag kan vara riktigt svårt. Du som brukare ska kunna trivas och känna dig trygg i sällskap med din personliga assistent. Det finns dock mängder av olika assistansbolag, både privata och kommunala. För att du ska veta vilket bolag som passar bäst för dig kan det vara bra att utvärdera assistansbolag, något du inte behöver göra själv. Det finns bra företag som kan hjälpa till att jämföra olika bolag. Ett bra exempel är assistansförmedling.se som arbetar med att jämföra och hitta rätt assistansbolag för varje brukare.

Om man inte själv är insatt i hur assistansbolag fungerar kan det vara svårt att veta vad som förväntas. Det kan handla om att veta vad som ska finnas nedskrivet i avtalet, som exempelvis bindningstider, vem som ska göra vad och liknande. Genom att gå via ett företag som har möjlighet och kompetens för att utvärdera assistansbolag kan du känna dig trygg med att hitta rätt assistent direkt. Det är alltid jobbigt att behöva byta assistent och assistansbolag då det kan ta tid och vara svårt. Då är det bättre att ta hjälp från början och utvärdera assistansbolag.

Jämförelsesiter inom assistansanordnare

Du kan även hitta flertalet recensioner på nätet där andra brukare och gamla anställda berättar om hur just deras assistansbolag var. Vad var bra och vad var dåligt? Alla har sina olika erfarenheter och genom att läsa vad de delar med sig om kan vara väldigt hjälpsamt när det väl är du som ska hitta en assistent.

Det finns dessutom en hel del assistansbolag med egna jurister som har möjlighet att erbjuda konsultation. Det kan handla om juridisk rådgivning vid olika möten. När du ansöker om assistans kommer försäkringskassan göra hembesök, då kan det vara skönt att ha en juridisk person närvarande som hjälper dig föra din talan och som kan se till att du får rätt antal timmar och liknande. Om du, mot förmodan, skulle få din ansökan avslagen, till exempel om du inte kommer upp i 20 timmar, kan du ändå kontakta kommunen. De har nämligen inte några krav på 20 timmar i veckan om det handlar om grundläggande behov.