Visste du detta om attefallshus?

Att attefallshus är mindre hus som ställs på gårdstomten vet nog de flesta. Men det är inte alla som vet följande om dessa små, och mycket praktiska, hus.

Attefallshus kan köpas med totalentreprenad

Att köpa ett attefallshus med totalentreprenad innebär att ett företag ansvarar för allt från att göra ordningen grunden till att montera huset. Det enda kunden behöver göra är att välja vilken modell som önskas samt mäta ut i marken var det ska stå. Dessutom kommer kunden behöva genomföra en byggansökan. Även om inte bygglov krävs så krävs generellt en byggansökan.

Attefallsusen kan användas för året runt boende

Många ställer upp ett attefallshus som ett förråd, extra boendemöjlighet eller annan funktion. Men det finns även de som vill ha det som året runt boende. Detta exempelvis om tonåringen i familjen ska få ett eget litet hus eller om en stor renovering ska ske på det stora huset på gården och familjen då inte vill bo där.

Attefallshuset får vara 30 kvadratmeter

Från och med 2020 kan ett attefallshus byggas på 30 kvadratmeter utan bygglov. Det finns regler som anger när huset maximalt får vara 25 respektive 30 kvadratmeter. Det bästa är att höra med en återförsäljare eller ett byggföretag som är väl insatt i branschen. De kan även hjälpa till med att välja rätt modell utifrån behov och funktion.

Går inte att belåna

Det är inte möjligt att belåna ett enskilt attefallshus. Detta eftersom det står på en tomt (fastighet) och det är denna tomt som får belånas. Tecknas ett bolån sker belåningen på värdet av fastigheten. Det i sig kan påverkas av vilket slags hus som står på fastigheten, dess skick osv. Det innebär i realitet att värdet på hela fastigheten ökar om ett attefallshus ställs på tomten.

  • Värdera fastigheten – belåna upp till 85 %
  • Bygga attefallshuset
  • Gör omvärdering och höj eventuellt lånesumman

(Kom ihåg att amorteringskravet innebär att omvärdering bara får ske var femte år)

Attefallshus kräver alltid bygganmälan

Innan påbörjan av byggnation av attefallshus sker är det mycket viktigt att en bygganmälan skickas in till gällande kommun. Vilken information som behöver skickas in kan däremot variera mellan olika kommuner. Det brukar vara listat på kommunens hemsida och vid frågor kan dessa ställas till de tjänstemän på kommunen som har hand om bygglov och bygganmälningar.

Kräver ett startbesked innan arbetet påbörjas

Efter att kommunen har gått igenom bygganmälan kommer de skicka ut ett startbesked. Det innebär att personen kan påbörja arbetet. Det kan alltså vara olagligt att påbörja arbetet innan kommunen har gett ett startbesked.