Så blir man en bra moderator

Att moderera en debatt kan vara en utmanande uppgift som kräver en hög grad av skicklighet och professionalism. En bra moderator kan hjälpa till att säkerställa att debatten är strukturerad, balanserad och produktiv. Samtidigt behöver man skapa en trygg miljö för alla deltagare att uttrycka sina åsikter.

Dessa egenskaper finns hos en duktig moderator

Det finns vissa egenskaper som kan bidra till att en expert inom detta område anses vara duktig. Dessa är:

 • Neutral. En av de viktigaste egenskaperna hos en bra moderator är neutralitet. Det är viktigt att moderatorn inte tar någon sida eller favoriserar någon av deltagarna. Istället bör personen fokusera på att hålla sig neutral och hjälpa till att skapa en balanserad diskussion. Detta kan man göra genom att ge alla deltagare lika mycket tid och möjlighet att uttrycka sina åsikter.
 • Väl förberedd. En annan viktig egenskap hos en bra moderator är att vara väl förberedd. Detta innebär att personen bör ha en god förståelse för ämnet som debatten handlar om och vara väl insatt i frågorna som ska diskuteras. Det är också viktigt att personen ifråga har en klar plan för hur debatten ska struktureras och vilka regler som ska gälla för deltagarna.
 • God lyssnare. Den person som leder tillställningen behöver också vara väl förberedd. Detta innebär att moderatorn bör ha en god förståelse för ämnet som debatten handlar om och vara väl insatt i frågorna som ska diskuteras. Det är också viktigt att denne har en klar plan för hur debatten ska struktureras och vilka regler som ska gälla för deltagarna.
 • Flexibel. Flexibilitet är en annan önskvärd egenskap. Det är viktigt att kunna anpassa sig till olika situationer och vara beredd att hantera oväntade händelser som kan uppstå under debatten. Personen bör också ha förmågan att snabbt kunna ändra diskussionsämnet om det behövs för att hålla debatten fokuserad och relevant.
 • Skapa en trygg miljö. Slutligen är det viktigt att en person som är bra på att moderera kan skapa en trygg miljö för alla deltagare. Detta innebär att han eller hon bör ha förmågan att hantera konflikter och känsliga ämnen på ett professionellt och respektfullt sätt. Personen bör också ha en tydlig och tydligt kommunicerad uppförandekod som alla deltagare förväntas följa.

Bästa mobilabonnemang – tre enkla tips för att välja rätt

Alla som ska teckna ett nytt mobilabonnemang vill hitta precis rätt och detta kan ta lite tid. Det är viktigt att komma ihåg att ett mobilabonnemang ofta är något man har över lång tid, och därför är det viktigt att man känner sig nöjd med sitt val. Alla är dock olika och vissa operatörer och abonnemang passar inte för alla. För att hitta det bästa mobilabonnemang som går att finna kan man därför ta till några smarta tips för att det ska bli rätt. Tre viktiga delar att tänka på innan man tecknar ett abonnemang är:

 • Maxbudget
 • Jämför olika abonnemang
 • Läs kundrecensioner

Bestäm budget

Det första man bör göra är att bestämma sin egen budget. Det gäller först och främst att sätta upp en tydlig maxbudget för vad man är villig att betala per månad. Medan man väljer mellan olika abonnemang är det lätt att glömma bort sig i säljande texter som försöker locka en att tro att vissa saker är viktigare än pengar. Då är det bra att ha en tydlig budget som man bestämt sig innan att man inte får överskrida. På så sätt blir man ofta mer nöjd med sitt mobilabonnemang.

Skanna marknaden och ta reda på vilka som är de bästa mobilabonnemangen just nu

Något som man absolut behöver göra då man letar efter det bästa mobilabonnemanget är att se över vilka mobilabonnemang som finns på marknaden och jämföra dessa. Det händer lätt att man blir tipsad om ett visst abonnemang av en kompis och sedan väljer att teckna detta utan att se sig om efter andra alternativ. Det är viktigt att komma ihåg att operatörer hela tiden uppdaterar sina erbjudanden och ofta har särskilt förmånliga priser till nya kunder. Att göra en ordentlig kontroll av vilka mobilabonnemang som finns på marknaden i dagsläget är därför A och O.

Bästa mobilabonnemang enligt kunderna

Sist men inte minst bör man kolla på kundrecensioner eftersom dessa ofta säger mer om mobilabonnemangen och operatörerna är något annat. Företag beskriver ofta sig själva med förskönande ord och det är lätt att tappa bort sig i dessa. Genom att förlita sig på kundomdömen får man ett mer objektivt perspektiv på operatören och ökar chansen att hitta sitt bästa abonnemang.

Visste du detta om attefallshus?

Att attefallshus är mindre hus som ställs på gårdstomten vet nog de flesta. Men det är inte alla som vet följande om dessa små, och mycket praktiska, hus.

Attefallshus kan köpas med totalentreprenad

Att köpa ett attefallshus med totalentreprenad innebär att ett företag ansvarar för allt från att göra ordningen grunden till att montera huset. Det enda kunden behöver göra är att välja vilken modell som önskas samt mäta ut i marken var det ska stå. Dessutom kommer kunden behöva genomföra en byggansökan. Även om inte bygglov krävs så krävs generellt en byggansökan.

Attefallsusen kan användas för året runt boende

Många ställer upp ett attefallshus som ett förråd, extra boendemöjlighet eller annan funktion. Men det finns även de som vill ha det som året runt boende. Detta exempelvis om tonåringen i familjen ska få ett eget litet hus eller om en stor renovering ska ske på det stora huset på gården och familjen då inte vill bo där.

Attefallshuset får vara 30 kvadratmeter

Från och med 2020 kan ett attefallshus byggas på 30 kvadratmeter utan bygglov. Det finns regler som anger när huset maximalt får vara 25 respektive 30 kvadratmeter. Det bästa är att höra med en återförsäljare eller ett byggföretag som är väl insatt i branschen. De kan även hjälpa till med att välja rätt modell utifrån behov och funktion.

Går inte att belåna

Det är inte möjligt att belåna ett enskilt attefallshus. Detta eftersom det står på en tomt (fastighet) och det är denna tomt som får belånas. Tecknas ett bolån sker belåningen på värdet av fastigheten. Det i sig kan påverkas av vilket slags hus som står på fastigheten, dess skick osv. Det innebär i realitet att värdet på hela fastigheten ökar om ett attefallshus ställs på tomten.

 • Värdera fastigheten – belåna upp till 85 %
 • Bygga attefallshuset
 • Gör omvärdering och höj eventuellt lånesumman

(Kom ihåg att amorteringskravet innebär att omvärdering bara får ske var femte år)

Attefallshus kräver alltid bygganmälan

Innan påbörjan av byggnation av attefallshus sker är det mycket viktigt att en bygganmälan skickas in till gällande kommun. Vilken information som behöver skickas in kan däremot variera mellan olika kommuner. Det brukar vara listat på kommunens hemsida och vid frågor kan dessa ställas till de tjänstemän på kommunen som har hand om bygglov och bygganmälningar.

Kräver ett startbesked innan arbetet påbörjas

Efter att kommunen har gått igenom bygganmälan kommer de skicka ut ett startbesked. Det innebär att personen kan påbörja arbetet. Det kan alltså vara olagligt att påbörja arbetet innan kommunen har gett ett startbesked.

Danixos fördelar vid stambyte i Stockholm

Danixo är ett av de större företagen i Stockholm som utför stambyte. De fördelar som presenteras på deras hemsida om företaget är:

Lång erfarenhet av stambyte i Stockholm

Danixo är ett av de äldre företagen inom branschen. Konsulterna har över 40 års erfarenhet vilket innebär både hög kunskapsnivå samt att nya kunder lätt kan hitta referenser inom Stockholm. Företaget skapades 2003.

Bredd på kundbas

Företaget vänder sig till bostadsrättsföreningar och övriga fastighetsägare. De har därmed inte någon specifik inriktning mot någon smal kundgrupp. Företaget har både utfört små projekt samt mycket omfattande projekt.

Expertis inom flera områden

Med projektledare och byggkonsulter kan företaget erbjuda fler tjänster än enbart stambyte. Många fastighetsägare passar exempelvis på att genomföra andra renoveringar av bostaden vid samma tillfälle. Även detta kan alltså Danixo hjälpa till med då kompetens och personal finns inom flera områden.

Lätt att hitta referenser

Det bästa sättet att få veta hur ett företag jobbar är att kontrollera vad referenser har att säga. Ett urval av referenser presenteras på hemsidan och det går även att läsa ett större utbud på olika recensionssidor. Den bästa referensen är däremot någon som har mycket liknande förutsättningar. Ska en bostadsrättsförening i Stockholm utföra stambyte kan de exempelvis kontakta en ungefärligt lika stor förening, som fått denna tjänst utförd av Danxio, för att höra hur processen löpt.

(Texten ovan ska inte ses som reklam för Danxio utan som en presentation över vilka fördelar som de själva väljer att lyfta fram på sin webbplats. Det är därmed även punkter som kunder kan jämföra när offerter tas in från flera olika bolag)

Vikten att jämföra!

Några punkter som är viktiga att jämföra när ett företag ska anlitas för stambyte i Stockholm är:

 • Pris
  Ta in offerter från flera bolag och ställ prisnivån mot varandra.
 • Personligt bemötande
  Stambyte är en lång och dyr process. Det är därmed mycket viktigt att kunden kommer bra överens med kontaktpersonen på företaget.
 • Referenser
  En av de viktigaste punkterna att jämföra är referenser. Detta framförallt direkt ”person till person” då recensioner som publiceras på nätet i vissa fall inte speglar hela verksamheten.
 • Expertis
  Vilken hjälp önskas? Är det bara stambyte eller även andra renoveringar? Vilken service kan företaget erbjuda?

Hur använder industrin polyuretan?

Detta ämne är kanske inte särskilt känt vid sitt namn men användningsområdet är desto större. Det används till väldigt många olika saker och är ett väldigt bra plastmaterial på så sätt att det kan vara både hårt, mjukt och även elastiskt. Polyuretan är ett så kallat diversifierat ämne och med det menas att det är ett material med flera olika egenskaper. Poly betyder flera vilket alltså stämmer bra in på detta specifika plastämne. Gemensamt för ämnena som ingår är att de tillhör gruppen uretan men sen finns det även andra kemiska grupper som ingår.

Materialet upptäcktes första gången 1937 men fick sin benämning långt senare. Det är inte helt lätt att beskriva den kemiska sammansättningen eftersom den innehåller flera olika material, däribland härdplaster, elaster, termoplaster och termoelaster. Blandningen och dess sammansättning gör materialet väldigt användbart och vi kommer i kontakt med det dagligen som en av våra vanligaste konstruktionsplaster då det finns i massor av saker som vi använder. Polyuretan förkortas ofta PUR.

Så var finns polyuretan?

Som nämnts hittar vi detta plastämne vi väldigt många av våra saker och tillhörigheter som vi använder dagligen. Exempelvis finns det i bildelar, byggisolering, i kylskåp och frysar, däck och hjul till stora truckar och lastbilar, i paneler av sammansatt trä, sportkläder och lim. Det kan också används som stoppning i madrasser och möbler.

Några andra fördelar med materialet är att det tål stora temperaturskillnader. Det klarar arbetstemperaturer från -40 grader upp till 80 grader plus. Det står också emot vatten väldigt bra och är även resistent mot olja och bensin samt andra snarlika vätskor. Det är även ljudisolerande och används därför ofta i samband med skrottransporter och andra liknande uppdrag där ljudet annars kan tendera att bli väldigt högt. Många dammar och vallar skyddas idag av detta ämne. Även inom textilindustrin använder man det då det har visat sig vara effektivt även där.

För att nämna några siffror så har 1.6 cm polyuretanisolering lika stor effekt som en 1.34 cm tjock betongvägg. Att man satt in ämnet i kylskåp har gjort dem drygt 60 % effektivare än de gamla kylskåpen utan.