Att låna pengar utan UC kan vara en smart strategi

Att låna pengar utan UC (Upplysningscentralen) är ett vanligt förfarande för privatpersoner som söker lån med större diskretion. Dessa lån kan nämligen erbjuda flera unika fördelar jämfört med andra lösningar. Därför bör du överväga denna finansiella tjänst när du planerar din ekonomi och identifierar ett behov av finansiering.

Viktiga aspekter med att låna pengar utan UC som du bör överväga

När du överväger att låna pengar utan UC finns det vissa viktiga aspekter som du bör överväga:

 • Skydda din kreditvärdighet. De förfrågningar från långivare som går via Upplysningscentralen kan påverka din kreditvärdighet negativt. Därför kan det vara ett bättre val att ansöka om ett lån hos en långivare som inhämtar upplysningar via andra leverantörer. På så vis kan du skydda din kreditvärdighet och undvika att alltför många förfrågningar registreras på dig hos UC.
 • Ansök även om du har betalningsanmärkningar. Dessa lån kan ofta vara mer tillgängliga för personer som i sitt förflutna har haft ekonomiska utmaningar. Därmed kan det även vara möjligt för personer med betalningsanmärkningar att beviljas ett lån, under vissa förutsättningar.

Så väljer du rätt långivare

Att låna pengar utan UC kan ha flera fördelar för dig som låntagare. Denna typ av lån kan ge dig större flexibilitet och tillgänglighet. Detta gäller särskilt om du har en komplex eller brokig ekonomisk bakgrund.

När du funderar på att ta ett lån är det alltid viktigt att välja rätt långivare. Dessa är några faktorer som du bör beakta:

 • Räntor och avgifter. Jämför räntor och avgifter hos olika långivare så kan du säkerställa att du får ett konkurrenskraftigt erbjudande.
 • Kundtjänst. En långivare med en bra kundtjänst kan underlätta hela låneprocessen för dig och erbjuda värdefull support.

Avslutande tankar

Avslutningsvis kan beslutet att ta ett sådant här lån vara ett smart sätt att hantera din ekonomi. Detta gäller i synnerhet om du är intresserad av att skydda din kreditvärdighet hos UC och undvika att alltför många förfrågningar görs. Då bör du noga överväga dina alternativ och välja en pålitlig långivare som inhämtar kreditupplysningar via något annat kreditupplysningsföretag. På så vis kan du fatta ett välgrundat och bra beslut som lägger grunden för en solid ekonomisk framtid.

En flexibel kontokredit är ofta att föredra framför ett lån

Visste du att det finns tillfällen då du kan teckna en flexibel kontokredit istället för ett vanligt banklån? Genom att göra detta får du ett konto med en kredit. Detta innebär att du kan låna pengar upp till ett visst belopp när behovet fallet på. På så vis påminner denna lösning om ett slags kreditkort där du nyttjar krediten utefter ditt behov. Läs vilka fördelarna med detta är nedan!

8 fördelar med en flexibel kontokredit jämfört med ett banklån

Den stora fördelen med att skaffa en flexibel kontokredit är just den inbyggda flexibiliteten. Du kan använda krediten när du behöver och sedan betala tillbaka den antingen till fullo eller pö om pö. Detta är en stor skillnad mot ett traditionellt banklån som istället betalas ut till dig som en klumpsumma. Dessutom kan du använda krediten till vilka syften du än vill – till skillnad från till exempel ett bolån är inte pengarna öronmärkta för något specifikt ändamål.

För att utveckla resonemanget lite grann kan vi stolpa upp de främsta fördelarna. Vi vill då framför allt betona dessa fördelar:

 1. Du lånar bara de pengar som du faktiskt behöver.
 2. Du betalar bara ränta på de pengar som du har lånat.
 3. Återbetalningen av krediten är flexibel.
 4. Du har alltid tillgång till pengar tack vare din kredit.
 5. Årsräntan på kontokrediter är vanligtvis lägre än räntan på kreditkort.
 6. Du behöver inte ställa någon säkerhet för krediten.
 7. Du kan använda pengarna fritt till de ändamål som du själv önskar.
 8. Detta är en bra lösning för att överbrygga tillfälliga behov av pengar.

Då bör du välja ett banklån istället för en kredit

Det kan såklart ändå finnas vissa tillfällen då ett vanligt banklån är att föredra framför en flexibel kontokredit. Så är till exempel ofta fallet om du ska göra ett väldigt stort inköp. Men om det snarare handlar om att du vill kunna låna lite pengar då och då för att jämna ut ditt kassaflöde kan du med fördel teckna en kredit istället. Detta är vanligtvis en bra lösning såvida du inte har tänkt ha ett stort utnyttjat kreditutrymme under en längre tid.

Ansvarslöst att avveckla PPM-systemet

Ansvarslöst att avveckla PPM-systemet

Politikerna i vår land känner sig tvingade att förändra PPM-systemet efter de skandaler som har skakat om systemet på senare tid. Även om de kan ha rätt i att åtgärder kan behöva vidtas för att skydda de svenska pensionsspararna från oseriösa aktörer, är det ansvarslöst att förespråka en avveckling av PPM-systemet. Det är just PPM-pengarna som kan vara räddningen för dagens unga pensionssparare, vilka riskerar att bli fattigpensionärer i framtiden om dagens låga pensionsnivåer består.

Premiepensionssystemet utformades med dagens unga i åtanke, inte dagens pensionärer. Tanken med PPM-systemet är att alla pensionssparare sparar pengar åt sig själva, vilket garanterar att det finns pengar till pensionsutbetalningar den dagen då det är dags att gå i pension. Detta oavsett hur det då går för Sverige som stat. En eventuell avveckling av premiepensionssystemet skulle förmodligen innebära att regeringen ges möjligheten att höja pensionen för de personer som idag är pensionärer. Det skulle möjligtvis vissa politiska partier kunna vinna på genom fler röster i riksdagsvalet, men att ge de pengar som dagens unga så väl kommer behöva framöver till pensionärerna är naturligtvis högst oansvarigt.

Dagens unga behöver premiepensionen

Unga pensionssparare kommer förmodligen få lägre pensioner än dagens pensionärer, även om PPM-systemet lämnas orört. Pensionsåldern kommer öka och enligt Pensionssystemets prognoser kommer en idag 30-årig pensionssparare behöva vänta med att gå i pension till 68 års ålder, bara för att få samma pension som denne tidigare beräknats få vid 65 år. Det innebär alltså tre extra år av slit som yrkesverksam, bara för att få en pension på samma nivå som en 65-åring. Tre förlorade år. Det har även talats om pensionsåldern kan komma att höjas från 65 år till närmare 70 år.

Anledningarna till att anlita en PPM-förvaltare som Advisor är idag fler än någonsin tidigare. Anledningen till detta är att de dystra utsikterna för unga pensionssparare gör att premiepensionen får en allt viktigare roll. Att maximera avkastningen på PPM-fonderna för att få en så hög tillväxt som möjligt av pengarna på PPM-konto bör därför prioriteras av dig som sparar till pensionen. En professionell PPM-förvaltare som de senaste 17 åren har haft en genomsnittsavkastning på 10 procent kan ge dig goda förutsättningar för en god avkastning på dina PPM-pengar.

Advisor fondförvaltning vågar sticka ut!

En fondförvaltare är det företag som har ansvar för en fond och vars jobb det är att administrera fonden. Det är förvaltarens uppgift att se till att de riktlinjer som har satts upp för den aktuella fonden efterlevs. Förvaltaren ska se till att fonden investerar i de typer av värdepapper som inte strider mot fondens riktlinjer. Somliga fonder är så kallade aktiefonder, vilket innebär att de bara investerar i aktier, medan andra fonder bara investerar i fonder. Vissa fonder har dessutom etiska riktlinjer att förhålla sig till, vilket gör att fondförvaltaren måste ta hänsyn till dessa innan nya investeringar görs. Fondförvaltaren har alltså till uppgift att se till att fonden följer det röda snöre man på förhand har beslutat sig om ska gälla för den aktuella fonden, samt att fördelningen av värdepapper inom fonden är optimal.

För att en fond ska klara av att uppnå en bättre värdeutveckling än index är det viktigt att inte följa index. Det kan innebära att fonden ibland får en sämre utveckling än index, även om målet naturligtvis är att fonden ska gå bättre än sitt index. Problemet med många av storbankernas fonder är att de placerar på ett sätt som gör att det blir svårt för fonderna att slå index, eftersom de ligger för nära det. Det gäller därför att hitta en fondförvaltare som vågar sticka ut hakan och inte bara följer strömmen.

Advisor Fondförvaltning tänker utanför lådan

Advisor fondförvaltning är en fondförvaltare som vågar gå sin egen väg. Sedan år 2000 har deras genomsnittliga avkastning legat på 11 procent per år. Advisor fondförvaltning erbjuder sina kunder såväl traditionell fondförvaltning som PPM-fondförvaltning, det vill säga förvaltning av premiepensionskontot. Medan många andra förvaltare hellre gör det enkelt för sig och tar den säkra medelvägen med en medelmåttig fond som ligger nära index, har Advisor PPM vågat ta ut svängarna. Ett exempel på det är att Advisor Världen är en så kallad 130/30-fond, vilket innebär att fondförvaltaren har möjligheten att öka fondens bruttoexponering mot marknaden med upp till 160 procent. Det gör att förvaltaren har ännu ett verktyg i sitt låda som kan hjälpa till att öka fondens avkastning.