Så börjar du spara i fonder

Så börjar du spara i fonder

Såvida du inte är rik nog att ha tillgång till en personlig fondförvaltare behöver du sannolikt spara i fonder tillsammans med andra fondsparare och företag. Om du redan har ett konto på ett fondtorg kan du köpa andelar i fonder på samma sätt som du skulle köpa aktier. Om du inte har detta kan du besöka fondens webbplats för att få mer information och en ansökningsblankett, eller så kan du registrera dig på ett fondtorg som tillhandahåller den aktuella fonden. Advisors fonder kan du köpa via Fondmarknaden och Nordnet.

Du som vill månadsspara i fonder kan ofta ansöka om att en viss summa ska dras från ditt bankkonto varje månad, varpå pengarna investeras i en eller flera fonder. Detta kan vara ett bra sätt att jämna ut variationer i det genomsnittliga pris du betalar för dina fondandelar. Du sänker risken jämfört med att placera alla dina pengar i en fond när marknadens värde är som högst, till exempel dagen innan finanskrisen bröt ut eller IT-bubblan sprack.

Den största fördelen med att köpa fondandelar direkt från fondbolaget i fråga är att du sällan behöver betala en köpavgift. Det betyder att mer pengar faktiskt placeras i fonden och ger dig en passiv inkomst. Nackdelen med att köpa andelar i en fond direkt från det aktuella fondbolaget är att det kan vara svårare att vid ett senare tillfälle överföra ditt innehav.

Advisor Fondförvaltnings fondhantering

Advisor är ett svenskt fondbolag som är verksamma inom fondhantering. Advisors första fond att bildas var Advisor Världen, en global aktiefond som bildades i mitten av 2011. Under våren 2013 bildades bolagets andra fond, Advisor Multihedge, vilket är en fond-i-fond som placerar i flera olika hedgefonder. I februari 2017 bildade Advisor sin tredje fond – Advisor Multihedge – vilket är en variant av Multihedge fast med hävstång. Advisors fondhantering innefattar ett kapital på omkring 10 miljarder kronor och företaget ha omkring 50 000 kunder.

Du som är intresserad av mer information om Advisors fondhantering finner denna på bolagets webbplats. De tidigare nämnda fonderna från Advisor kan du köpa andelar i via fondtorg som Nordnet och Fondmarknaden.

Advisor fondförvaltning vågar sticka ut!

En fondförvaltare är det företag som har ansvar för en fond och vars jobb det är att administrera fonden. Det är förvaltarens uppgift att se till att de riktlinjer som har satts upp för den aktuella fonden efterlevs. Förvaltaren ska se till att fonden investerar i de typer av värdepapper som inte strider mot fondens riktlinjer. Somliga fonder är så kallade aktiefonder, vilket innebär att de bara investerar i aktier, medan andra fonder bara investerar i fonder. Vissa fonder har dessutom etiska riktlinjer att förhålla sig till, vilket gör att fondförvaltaren måste ta hänsyn till dessa innan nya investeringar görs. Fondförvaltaren har alltså till uppgift att se till att fonden följer det röda snöre man på förhand har beslutat sig om ska gälla för den aktuella fonden, samt att fördelningen av värdepapper inom fonden är optimal.

För att en fond ska klara av att uppnå en bättre värdeutveckling än index är det viktigt att inte följa index. Det kan innebära att fonden ibland får en sämre utveckling än index, även om målet naturligtvis är att fonden ska gå bättre än sitt index. Problemet med många av storbankernas fonder är att de placerar på ett sätt som gör att det blir svårt för fonderna att slå index, eftersom de ligger för nära det. Det gäller därför att hitta en fondförvaltare som vågar sticka ut hakan och inte bara följer strömmen.

Advisor Fondförvaltning tänker utanför lådan

Advisor fondförvaltning är en fondförvaltare som vågar gå sin egen väg. Sedan år 2000 har deras genomsnittliga avkastning legat på 11 procent per år. Advisor fondförvaltning erbjuder sina kunder såväl traditionell fondförvaltning som PPM-fondförvaltning, det vill säga förvaltning av premiepensionskontot. Medan många andra förvaltare hellre gör det enkelt för sig och tar den säkra medelvägen med en medelmåttig fond som ligger nära index, har Advisor PPM vågat ta ut svängarna. Ett exempel på det är att Advisor Världen är en så kallad 130/30-fond, vilket innebär att fondförvaltaren har möjligheten att öka fondens bruttoexponering mot marknaden med upp till 160 procent. Det gör att förvaltaren har ännu ett verktyg i sitt låda som kan hjälpa till att öka fondens avkastning.