Så börjar du spara i fonder

Så börjar du spara i fonder

Såvida du inte är rik nog att ha tillgång till en personlig fondförvaltare behöver du sannolikt spara i fonder tillsammans med andra fondsparare och företag. Om du redan har ett konto på ett fondtorg kan du köpa andelar i fonder på samma sätt som du skulle köpa aktier. Om du inte har detta kan du besöka fondens webbplats för att få mer information och en ansökningsblankett, eller så kan du registrera dig på ett fondtorg som tillhandahåller den aktuella fonden. Advisors fonder kan du köpa via Fondmarknaden och Nordnet.

Du som vill månadsspara i fonder kan ofta ansöka om att en viss summa ska dras från ditt bankkonto varje månad, varpå pengarna investeras i en eller flera fonder. Detta kan vara ett bra sätt att jämna ut variationer i det genomsnittliga pris du betalar för dina fondandelar. Du sänker risken jämfört med att placera alla dina pengar i en fond när marknadens värde är som högst, till exempel dagen innan finanskrisen bröt ut eller IT-bubblan sprack.

Den största fördelen med att köpa fondandelar direkt från fondbolaget i fråga är att du sällan behöver betala en köpavgift. Det betyder att mer pengar faktiskt placeras i fonden och ger dig en passiv inkomst. Nackdelen med att köpa andelar i en fond direkt från det aktuella fondbolaget är att det kan vara svårare att vid ett senare tillfälle överföra ditt innehav.

Advisor Fondförvaltnings fondhantering

Advisor är ett svenskt fondbolag som är verksamma inom fondhantering. Advisors första fond att bildas var Advisor Världen, en global aktiefond som bildades i mitten av 2011. Under våren 2013 bildades bolagets andra fond, Advisor Multihedge, vilket är en fond-i-fond som placerar i flera olika hedgefonder. I februari 2017 bildade Advisor sin tredje fond – Advisor Multihedge – vilket är en variant av Multihedge fast med hävstång. Advisors fondhantering innefattar ett kapital på omkring 10 miljarder kronor och företaget ha omkring 50 000 kunder.

Du som är intresserad av mer information om Advisors fondhantering finner denna på bolagets webbplats. De tidigare nämnda fonderna från Advisor kan du köpa andelar i via fondtorg som Nordnet och Fondmarknaden.