Hemlarm är inte bara inbrottsskydd

Hemlarm är inte bara inbrottsskydd

Många förknippar ett hemlarm enbart med ett skydd mot inbrott. Detta genom att larmet aktiveras om dörren öppnas eller om ett fönster slås sönder. Men dagens hemlarm ger betydligt mer skydd än så. Ett av de större larmbolagen i Sverige kategoriserar deras tjänster inom tre områden.

Inbrottsskydd

Inbrottsskydd är självklart en del av hemlarmet. Vilka enheter som bör väljas för att förhindra inbrott kan däremot variera mellan olika bostäder.

  • Vibrationsdetektorer

Dessa detektorer kan sättas på fönster och aktiverar larmet vid stora vibrationer. Med andra ord kan larmet aktiveras redan när inbrottet påbörjas genom påverkan på fönstret. Detta istället för att enbart förlita sig på rörelsedetektorerna som inte aktiveras förrän någon tagit sig in i bostaden.

  • Brytsensorer

Brytsensorer sätts på dörrar och fönster. När två sensorer kommer för långt från varandra aktiveras hemlarmet. Därmed kan fönstret exempelvis vara lite öppet men öppnas det mer går larmet.

  • Tryckluftsstyrt

I ett hem finns ett specifikt lufttryck. Detta ändras om en dörr eller fönster öppnas. Därmed aktiveras larmet. Detta kan vara ett alternativ i lokaler som alltid ska ha ett larm igång även om personer rör sig där inne. Då är rörelsedetektor inte lika smidigt.

  • Rörelsedetektor

Idag har nästan samtliga hemlarm rörelsedetektorer. Larmet aktiveras om någon rör sig inne i bostaden.

Brandskydd

Brandskydd är minst lika vanligt inom ett hemlarm som inbrottslarm. Brandskyddet kan bestå av kameror som känner av rök och värme. När en kamera registrerar detta kommer larmet aktiveras och bilder från kameran att skickas till larmoperatören. Därmed kan de snabbt tillkalla brandkår. De skickar även väktare som kan agera i det fall som väktaren kommer först till platsen.

Smart hemlarm

Produkter inom ”Smart Hem” växer kraftigt gällande utbud och funktioner. Det är produkter som kan styras via en app och som på något sätt skapar större trygghet genom det hemlarm som produkterna är inkopplade på.

Det kan exempelvis vara en klimatdetektor som sänder information till appen om luftfuktighet, värme osv. Via ett smart lås går det att låsa upp dörren från appen eller skapa en kod som enbart gäller under vissa tider på dygnet.

Via smart plugs kan elektriska produkter styras och kontrolleras via appen. Stängdes verkligen kaffebryggaren av på morgonen? Står TV:n på eller behöver lampor tändas så det ser bebott ut under semestern? Styr allt via Smarta Hem.