HLR-utbildning i Malmö räddar liv

Fall av hjärtstillestånd som inträffar utanför sjukvården är världen över ett hot mot allmänhetens hälsa. Flera studier visar att du som befinner dig i närheten av en person som drabbas av detta sjukdomstillstånd med hjälp av HLR och/eller hjärtstartare kan öka den drabbades prognos för överlevnad. Här kommer du få insikt om varför du som idag saknar utbildning i hjärt-lungräddning bör genomgå en HLR-utbildning i Malmö.

Studier på området har utförts i bland annat USA och Japan, och forskarna har undersökt huruvida det finns kopplingar mellan antalet lekmän som ingriper och ger hjärt-lungräddning och hur väl det slutar för de drabbade personerna efter att de har fått professionell vård. I den japanska studien använde man information från ett nationellt register över 167 912 patienter som drabbats av hjärtstillestånd utanför sjukvården och där en förbipasserande person bevittnat det hela. De amerikanska forskarna använde sig av ett register innehållande 4 961 patienter ur samma kategori.

Goda skäl att gå HLR-utbildning i Malmö

Cirka 10 000 svenskar drabbas varje år av hjärtstillestånd, vilket gör att du som bor i eller omkring landets näst största stad bör känna dig bekväm med att ge HLR. Du kan gå en HLR-utbildning i Malmö för att erhålla denna kompetens om du inte redan besitter den.

I USA drabbas 200 000 invånare varje år av hjärtstillestånd utanför sjukvården. Det har visat sig att personer som ingriper i dessa nödsituationer genom att ge HLR och använda hjärtstartare i ett tidigt skede skulle kunna hjälpa fler patienter om dessa bägge metoder användes i högre utsträckning. I den japanska studien såg man en ökning av antalet personer som överlevt utan hjärnskador, från 3,3 procent till 8,2 procent. De amerikanska forskarna kom fram till att en kombination av hjärt-lungräddning och defibrillering förbättrade prognosen med 9 procent.

I Japan utbildas årligen 1,4 miljoner människor i metoder såsom bröstkompressioner och användning av hjärtstartare. De japanska forskarna tror att fler personer kan vara villiga att ingripa och ge hjärt-lungräddning nu när mun-mot-mun-metoden inte längre är absolut nödvändig. De menar också att bröstkompressioner har en fördel gentemot hjärtstartare då det överlag är billigare att inte använda utrustning vid återupplivningsförsök.

HLR-utbildning i Malmö är populärt och du kan ta reda på hur du kommer igång för att börja på hlrutbildningmalmö.se

Publicerat i: HLR