Möjliga biverkningar av bantningspiller

Möjliga biverkningar av bantningspiller

På samma sätt som vid användning andra läkemedel, är det möjligt att du upplever vissa biverkningar när du använder bantningspiller.

Vissa piller av det här slaget dämpar aptiten och ökar mättnadskänslan. När du tar den typen av piller ökar risken för biverkningar, såsom ökat blodtryck, ökad hjärtrytm, förstoppning, muntorrhet, insomni och nervositet. Vissa av pillren kan dessutom ge ytterligare biverkningar, såsom yrsel, illamående, trötthetssymtom och svår huvudvärk.

Utöver dessa aptitdämpande piller, finns det även bantningspiller på marknaden som verkar genom att minska fettupptagningen i kroppen. Dessa förändrar det sätt på vilket din kropp tar upp fett från den mat du stoppar i dig. Även denna typ av piller kan orsaka biverkningar, såsom frekvent och akut tarmtömning, oljig avföring, flatulens och fekal inkontinens. Din kropp kan ha svårt att ta upp fettlösliga vitaminer när du använder denna typ av bantningsmedel, vilket kan leda till vitaminbrist med alla möjliga slags komplikationer till följd.

Värt att känna till om bantningspiller

Det man ska komma ihåg är att de flesta receptbelagda bantningspiller i själva verket är piller med stimulantia. När du tar dessa, kommer du märka att ditt blodtryck ökar. Detta kan bidra till att öka termogenesen, vilket hjälper dig att förbränna fler kalorier. Användning av bantningspiller av denna sort medför dock även en ökad risk för en alltför hög hjärtrytm, högt blodtryck och insomni.

Ett annat stort problem med bantningspiller med stimulerande ämnen är att du snart kommer utveckla en tolerans mot dessa piller. När du slutar ta pillren efter att ha använt dessa under en längre tid, kan du komma att uppleva allvarliga abstinensbesvär. Därför behöver du vara väldigt försiktig när du tar denna typ av piller och ha i åtanke att de endast rekommenderas för kortsiktig användning – de bör i regel inte tas under en längre tid än 12 veckor.

Vissa andra bantningspiller är mer lämpade för kronisk, långvarig användning. Du bör dock endast använda dessa under en längre tid om du uppnår ett bra resultat genom din användning av dem. Det finns ingen anledning att ta dessa piller om du inte gått ner åtminstone 4% av din kroppsvikt efter 12 veckors behandling.