Olika slags villalarm fungerar på olika sätt

Olika slags villalarm fungerar på olika sätt

De olika sorternas trådlösa villalarm som du kan välja mellan kan delas in i olika kategorier utifrån det sätt de fungerar på. Det finns till exempel detektorer som upptäcker om fönsterglaset krossas. Dessa reagerar på ljudet av krossat glas. Ett trådlöst larmsystem som identifierar var i bostaden glaset har krossats bör generellt sett användas för bostäder och byggnader som har flera glaspaneler på dörrar, väggar och tak. Systemet reagerar på ljudet av glas som krossas och skickar genast information om detta till kontrollpanelen, som i sin tur sätter igång larmet och den eventuella sirenen. Ett sådant system kan känna av när glas krossas cirka 9 meter bort.

Villalarm med rörelsedetektorer och säkerhetskameror

En annan typ av villalarm är rörelsedetektorer. Dessa upptäcker vanligtvis rörelser med hjälp av infraröda signaler eller mikrovågor. Dessa bägge tekniker kan även kombineras, och den trådlösa infraröda detektorn upptäcker då kroppsvärme och skickar data till kontrollpanelen som i sin tur sätter igång larmet eller sirenen. Detektorn som använder mikrovågor fungerar på samma sätt men verkar genom att skicka ut en mikrovågspuls och avläsa avvikelser i denna.

Larmsystem för villalarm kan även använda sig av säkerhetskameror som placeras ut på strategiska platser. Så snart en obehörig person gör intrång, känner en sensor som sitter inuti kameran av detta och sätter då igång sirenen eller larmet. Informationen skickas även vidare till kontrollpanelen och nödnumret kan automatiskt ringas upp. Dessa kameror tar även foton, eller spelar in videoklipp, på inkräktare och gör det därmed enklare att identifiera dessa.

Att tänka på vid val av villalarm

När du köper ditt första system för villalarm bör du inte ta för lätt på uppgiften, eftersom det inte är som att köpa ett par skor. Du behöver ha i åtanke att inbrott är ett brott som till stor del handlar om tillfälle. När en inbrottstjuv ser en väg in, kommer han eller hon inte ha några problem att hitta en väg ut. Även om tjuvar vanligtvis undviker bostäder som är larmade, bör du i samråd med din leverantör välja ett system som ger ett gott skydd. I en studie uppgav nämligen 13 procent av inbrottstjuvarna att de försöker göra inbrott även om de ser att villan har ett larmsystem.