Svårigheter med föräldraskap: Skilsmässan

Svårigheter med föräldraskap: Skilsmässan

Det finns mängder av svårigheter och utmaningar som uppstår vid ett föräldraskap. Väljer föräldrarna att gå skilda vägar uppstår även en rad frågor kring hur detta ska hanteras. Det finns framförallt fördelar i att undvika en vårdnadstvist – då detta sliter hårt både på ert föräldraskap och barnen.

I en artikel om vårdnadstvister nämns följande punkter för att ”mjukare” lösningar ska hittas.

  • Förklara för barnet

Det kan låta barmhärtigt att hålla barnen utanför konflikten – men de inser och upplever den ändå. I de allra flesta fall är det alltså bättre att förklara vad som händer och varför. Det får helt enkelt anpassas till barnets nivå. Det bästa är om ni kan förklara saker gemensamt för att visa att ni står för det tillsammans.

  • Prata aldrig illa om den andra parten

Ett föräldraskap innebär till största delen om att visa barnen hur de bör uppföra sig – inte bara berätta det. Barnen kommer att ta efter ditt och din partners beteende oavsett om det önskas eller inte.

Att prata illa om den andra partnern, inför barnen, är därmed inte bara dåligt utifrån ert förhållande utan även utifrån att du visar barnen att det är ett okej beteende.

  • Hitta vägar till samarbete

Kan ni som föräldrar diskutera och hitta lösningar tillsammans? Det är den bästa vägen eftersom en vårdnadstvist därmed inte behöver uppstå. Klarar ni det inte, men önskar göra det, finns det hjälp att få via kommunen. I de flesta kommuner finns Familjestöd vilket innebär att samtal förs med en duktig samtalsledare. En ledare som ser till att bägge parter får komma till tals och att målet med en kompromiss kan hittas.

  • Vad är barnets bästa – inte ditt bästa?

Du vill att barnet ska bo hos dig för att……ja varför? Många säger att de agerar utifrån barnets bästa men genomför ändå handlingar som primärt är utifrån egna önskemål. Om föräldrarna bor långt från varandra kanske det inte är det bästa för barnet att pendla 30 – 40 mil varje helg. Kanske är det den andra föräldern som får flytta närmare om det finns ett så stort önskemål om att träffa barnet varje helg.

Läs mer om föräldraskap

Fler artiklar om föräldraskap och olika synvinklar på detta ämne hittas på bloggen Fiss.se