Extent hantering

Extent hantering

Det finns en rad uppgifter i ett företag som man gärna utför internt. Det kan handla om allt ifrån strategiska frågor till kundsupport eller produktion, underhåll och förbättringar. Samtidigt kan vissa av dessa områden med fördel läggas ut externt. En av de otaliga fördelar vi kan se av outsourcing är att man kan frigöra tid inhouse för andra sysslor. Det är inte ovanligt att man lägger ut hela avdelningar för att på så vis kunna minimera antalet personer och driftsområden i verksamheten. Resultatet blir att man kan få bättre hantering och överblick, samtidigt som man inte behöver ta risk med anställningar för avdelningar man inte kan räkna hem över tid. Att ha viss outsourcing är nu för tiden ganska vanligt till skillnad mot hur det såg ut för några år sedan. Nu har vi en mer global marknad vilket också ger resultatet att man kan jobba med outsourcing till andra länder. Inom produktionsledet har detta länge förekommit men att även lägga ut försäljning och support på detta vis är någonting som anses relativt nytt i flera av dagens branscher.

Vilka avdelningar?

Det är svårt att säga vad som är bäst att ha som outsourcing och vad man skall hålla i verksamheten. Orsaken till detta är att varje företag har sitt eget arbetssätt och sina rutiner. Någonting man kan se utifrån är dock att kundhantering och försäljning i stor utsträckning är föremål för outsourcing. En teknisk supportavdelning kräver hög kompetens och innan kundunderlaget kräver dessa avdelningar, kan support med fördel skötas externt. Vad gäller design och produktion finns också en rad uppgifter som ofta outsourcas till andra regioner och kontinenter. Det kan röra sig om webbdesign, programmering eller någonting annat som inte innebär en direktkontakt med kunden.

Vill man komma igång med sin outsourcing finns det åtskilliga verksamheter som kan bistå med allt ifrån utförandebiten till konsultationer. Detta är inte minst viktigt om man vill förlägga outsourcing till länder som man inte har någon erfarenhet från själv. Vissa företag erbjuder en svenskspråkig kontaktperson som också kan vara projektledare. Som beställare har man därmed en bra och stabil kontakt som redogör för allt arbete som utförs.