Säkrare service med dedikerade outsourcing team

Många callcenter och IT-företag anger att de erbjuder sina kunder ”dedikerade outsourcing team”. Den tydligaste fördelen för kunden är en ökad säkerhet och trygghet.

  • Vad menas med dedikerade outsourcing team?
  • Hur kan detta öka tryggheten för kunden?
  • Vilka erbjuder denna tjänst?

Vad är outsourcing?

Outsourcing innebär att delar av ett företags verksamhet läggs ut på ett konsultföretag. Ett vanligt exempel är att en affär köper in all IT-infrastruktur från ett IT-företag. Det är därmed IT-företaget som bygger upp, servar och underhåller den tekniska plattform som butiken exempelvis använder för att ha kontroll på lager, försäljning och hantering av kundinformation.
Inom E-handel används outsourcing ofta för att lägga ut kundtjänst på ett externt företag. I detta fall kan ett callcenter ta hand om ingående samtal och på detta sätt frilägga tid för företagets egen personal att fokusera på annat.

Vad är dedikerat?

Dedikerat innebär att något, eller någon, är reserverad för ett specifikt ändamål. Om en anställd är avsedd till att enbart hämta och lämna post är personen dedikerad till posthantering. Ofta skapas en större effektivitet om personer, eller team, är inriktade på specifika uppgifter istället för att kunna behöva hantera ett stort antal frågor.

Dedikerade outsourcing team

Dedikerade outsourcing team är därmed ett par människor hos exempelvis IT-konsulten eller ett callcenter som alltid utför uppdragen som förväntas utföras mot en specifik kund. Detta anses därmed vara en fördel, både för konsulterna och kunderna, eftersom det blir en tydlig grupp som alltid arbetar med uppdragen.

Att skapa ett team

Dedikerade outsourcing team är alltså team som är utsedda att hantera specifika kunder. Men begreppet har även en ytterligare betydelse. När ett IT-företag eller ett callcenter får en ny kund sätter de ihop ett team utifrån den kompetens som behövs för att möta kundens behov. De ser därmed till behov och kompetens och skapar dedikerade team utifrån det.

Fördelar för kunden

Självklart ska det finnas tydliga fördelar med att välja dedikerade outsourcing team för kunden. Om det inte finns fördelar kan lika gärna andra lösningar inom outsourcing väljas. Beroende på kundens behov och förutsättningar kan det även vara en viktig punkt att ta ställning till.
Den grundläggande fördelen är ofta en ökad säkerhet. Detta genom att frågor och åsikter alltid kan kommuniceras till samma personer och ju mer de jobbar med kundens frågor desto mer kommer de bli insatta i dess verksamhet.

Få hjälp av en assistansförmedling

Bor du i Jönköping och ska precis ansöka om personlig assistans? Eller är du missnöjd med ditt nuvarande bolag och vill hitta ett som tydligare kan möta dina behov? Kontakta en assistansförmedlare – det är bland annat detta som de hjälper till med.

Ansöka om personliga assistans i Jönköping – via assistansförmedling

Att ansöka om personlig assistans kan upplevas både svårt och ifrågasättande. En handläggare från kommunen kommer att ställa en rad frågor till dig samt (oftast) göra ett hembesök för att se dina förutsättningar i livet. Utifrån detta tas sedan beslutet kring om assistans ska beviljas. I detta läge går det att vända sig till en assistansförmedling för att ha någon att få stöd från under processen. De har lång erfarenhet av branschen och vet vad som är viktigt att lyfta upp i samtal med handläggaren. I vissa fall kan de även vara med på mötet.

Byta assistansbolag för att hitta passande bolag

Har du redan assistans av ett bolag men känner att du inte får den hjälp du önskar? Kanske har du precis flyttat till Jönköping och därmed behöver byta bolag av denna orsak. Även här kan assistansförmedlingen hjälp till. Första steget är nu att ha ett samtal med förmedlaren där de skapar sig en bild av vilka dina behov är och vad du förväntar dig av ett assistansbolag. De har samarbeten med ett stort antal av de bolag som är verksamma i Jönköping och kan därmed sortera fram de bolag som på bästa sätt passar dina önskemål.

De får i sin tur presentera sin verksamhet varpå du kan, ofta i samråd på assistansförmedlaren, välja ett passande bolag. Tjänsten är helt gratis för de privatpersoner som vill få hjälp att hitta, jämföra eller byta assistansbolag. Det är istället bolagen som får nya kunder som betalar för att tjänsten ska finnas.

Assistansförmedlingens uppgifter

Det en assistansförmedling främst förknippas med är att jämföra och hjälpa personer att byta assistansbolag. Men det finns fler tjänster som erbjuds. Generellt kan de hjälpa till med det mesta inom det administrativa inför att ett assistansbolag ska väljas. Detta oavsett om personen precis börjat på sin ansökan till kommunen eller om juridiska frågor dykt upp.

  • Byta assistansbolag
  • Frågor kring assistans
  • Hjälp med att ansöka
  • Juridisk rådgivning

Extent hantering

Extent hantering

Det finns en rad uppgifter i ett företag som man gärna utför internt. Det kan handla om allt ifrån strategiska frågor till kundsupport eller produktion, underhåll och förbättringar. Samtidigt kan vissa av dessa områden med fördel läggas ut externt. En av de otaliga fördelar vi kan se av outsourcing är att man kan frigöra tid inhouse för andra sysslor. Det är inte ovanligt att man lägger ut hela avdelningar för att på så vis kunna minimera antalet personer och driftsområden i verksamheten. Resultatet blir att man kan få bättre hantering och överblick, samtidigt som man inte behöver ta risk med anställningar för avdelningar man inte kan räkna hem över tid. Att ha viss outsourcing är nu för tiden ganska vanligt till skillnad mot hur det såg ut för några år sedan. Nu har vi en mer global marknad vilket också ger resultatet att man kan jobba med outsourcing till andra länder. Inom produktionsledet har detta länge förekommit men att även lägga ut försäljning och support på detta vis är någonting som anses relativt nytt i flera av dagens branscher.

Vilka avdelningar?

Det är svårt att säga vad som är bäst att ha som outsourcing och vad man skall hålla i verksamheten. Orsaken till detta är att varje företag har sitt eget arbetssätt och sina rutiner. Någonting man kan se utifrån är dock att kundhantering och försäljning i stor utsträckning är föremål för outsourcing. En teknisk supportavdelning kräver hög kompetens och innan kundunderlaget kräver dessa avdelningar, kan support med fördel skötas externt. Vad gäller design och produktion finns också en rad uppgifter som ofta outsourcas till andra regioner och kontinenter. Det kan röra sig om webbdesign, programmering eller någonting annat som inte innebär en direktkontakt med kunden.

Vill man komma igång med sin outsourcing finns det åtskilliga verksamheter som kan bistå med allt ifrån utförandebiten till konsultationer. Detta är inte minst viktigt om man vill förlägga outsourcing till länder som man inte har någon erfarenhet från själv. Vissa företag erbjuder en svenskspråkig kontaktperson som också kan vara projektledare. Som beställare har man därmed en bra och stabil kontakt som redogör för allt arbete som utförs.

Pantregister för bostadsrättsförening

Pantregister för bostadsrättsförening

För de flesta människor innebär ett köp av en bostadsrätt, att man behöver låna pengar till köpet hos banken och då med bostadsrätten som säkerhet. Enligt bostadsrättslagen behöver en bostadsrättsförening då inneha ett pantregister. Det är nämligen föreningens skyldighet att veta om det är så att en bostadsrätt är pantsatt hos ett kreditinstitut och om den är pantsatt, meddela en eventuell ny kreditgivare om befintliga panter. En tilltänkt köpare behöver också få denna information. I ett pantregister finns även information om andrahandsuthyrning samt eventuell utmätning, vilket är anledning till att pantregister för bostadsrättsförening är ytterst viktigt.

Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev är helt enkelt ett dokument som används som säkerhet vid lån hos en bank eller annat kreditinstitut om en individ ska till exempel köpa en bostadsrätt. Pantbrevet avser en viss summa och en viss del av värdet på den pantsatta bostadsrätten. Genom att utfärda ett pantbrev kan man således bevisa att man gjort en inteckning av bostadsrätten och därmed även i fastighetsboken (ägararkivet) hos Lantmäteriet.

Det är också så att den som har pantbrevet kommer att kunna erhålla pengar om det visar sig att låntagaren inte kan betala sitt lån och därmed måste sälja bostadsrätten. Därför ses pantbrevet som en säkerhet för till exempel banken. Vid en överlåtelse löser den tidigare ägaren lånen, får tillbaka pantbrevet och sedan ge detta till den nya ägaren som i sin tur kan använda dem om denne behöver ta ett lån för att köpa bostadsrätten.

Varför behövs ett pantregister?

Förutom att det regleras i svensk lag, som beskrivits ovan, är det också givetvis viktigt att ha ett uppdaterat register över alla de lån som finns där lägenheterna (bostadsrätterna) har tagits som säkerhet. Om bostadsrättsföreningen använder sig av en tjänst som en fastighetsförvaltare tillhandahåller, kan tjänsten hålla koll på och uppdatera de giltiga pantsatta bostadsrätterna och överlåtelser och även sända ut de pantbrev som behövs till långivarna.

En tjänst som denna kan också hjälpa till med att underrätta långivare om en boende, som dessutom pantsatt sin bostadsrätt, inte kan betala eller är försenad med avgiften till bostadsrättsföreningen. En annan sak som en sådan eller liknande tjänst kan hjälpa dig och din bostadsrättsförening med, är att ställa samman och sända de uppgifter om överlåtelser som behövs, både till säljaren och till Skatteverket.

Övrig ekonomi

Att den bostadsrättsförening man går in i har tillräcklig ordning på finanserna är en grundförutsättning för att man som medlem inte skall äventyra sina investeringar. För många är det därför optimalt att titta på äldre föreningar med en sund ekonomi och större kassa. Hur ekonomin i verksamheten ser ut kan man ofta förstå genom att titta på avgifterna. Vidare bör man alltid se över vad för kommande utgifter som stundar. En fastighetsinvestering i form av lägenhetshus skall bära sig själv oavsett vem som är ägare. Denna kalkyl är vad som avgör huruvida det går att realisera visionen eller inte.

Här finns en rad artiklar inom ekonomi och marknadsföring. De kan visa sig tillföra åtskilligt i form av fakta.

Att röja sly – diverse rekommendationer

Att röja sly – diverse rekommendationer

Har du flyttat till ett hus med stor tomt, och har plötsligt en massa sly att röja? Med rätt verktyg och knep behöver det inte vara ett så stort problem som det först kan verka som. Här tipsar vi om hur du enkelt och effektivt kan röja sly på din tomt.

 Det kan verka tungt och slitigt att röja sly, men det är viktigt för att ge träd och växter möjlighet att växa så bra som möjligt. Vi hoppas att slyröjning är något alla tids nog kan göra på sin tomt, oavsett om de är nybörjare eller erfarna slyröjare, och vi har därför sammanställt dessa råd för att göra det enklare. 

Rätt verktyg i rätt händer

Att använda en motorsåg vid slyröjning kan vara farligt. Investera därför i en röjsåg, eller låna en om du har möjlighet. Tänk dock på att det är 18-årsgräns på att använda röjsåg. Låt därför inte barn delta vid slyröjningen.

Tänk även på att använda hjälm och skyddskläder för att undvika skador, och se till att ha sällskap och telefon till hands om något ändå skulle hända.

Planera

Du bör börja röja längst bort, för att slippa gå genom slyröjd mark när du fortsätter röja, och röj lagom mycket. Tänk på att det tar lång tid för träd och växter att växa tillbaka när du väl röjt bort dem. Ett enkelt sätt att planera slyröjningen är att göra en karta över tomten och bestämma på förhand vad som ska finnas kvar och vad som ska bort. Och se till att alla i hushållet är överens!

Om du tror att det är risk för att träd och växter som ska stå kvar utsätts för skada när du slyröjer, kan du se till att skydda dem med exempelvis brädor.

Ta pauser

Sist men inte minst, se till att ta pauser och vila mellan varven. Sätt dig på verandan med en kopp kaffe en stund, och fortsätt efter det. På så sätt blir slyröjningen både trevligare och mindre slitsam.

Slyröjning kan ta lång tid. Ibland är det bättre att spara en del av arbetet till nästa dag, eller helt enkelt göra en mindre ambitiös slyröjningsplan.

Lycka till med slyröjningen.