Pantregister för bostadsrättsförening

Pantregister för bostadsrättsförening

För de flesta människor innebär ett köp av en bostadsrätt, att man behöver låna pengar till köpet hos banken och då med bostadsrätten som säkerhet. Enligt bostadsrättslagen behöver en bostadsrättsförening då inneha ett pantregister. Det är nämligen föreningens skyldighet att veta om det är så att en bostadsrätt är pantsatt hos ett kreditinstitut och om den är pantsatt, meddela en eventuell ny kreditgivare om befintliga panter. En tilltänkt köpare behöver också få denna information. I ett pantregister finns även information om andrahandsuthyrning samt eventuell utmätning, vilket är anledning till att pantregister för bostadsrättsförening är ytterst viktigt.

Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev är helt enkelt ett dokument som används som säkerhet vid lån hos en bank eller annat kreditinstitut om en individ ska till exempel köpa en bostadsrätt. Pantbrevet avser en viss summa och en viss del av värdet på den pantsatta bostadsrätten. Genom att utfärda ett pantbrev kan man således bevisa att man gjort en inteckning av bostadsrätten och därmed även i fastighetsboken (ägararkivet) hos Lantmäteriet.

Det är också så att den som har pantbrevet kommer att kunna erhålla pengar om det visar sig att låntagaren inte kan betala sitt lån och därmed måste sälja bostadsrätten. Därför ses pantbrevet som en säkerhet för till exempel banken. Vid en överlåtelse löser den tidigare ägaren lånen, får tillbaka pantbrevet och sedan ge detta till den nya ägaren som i sin tur kan använda dem om denne behöver ta ett lån för att köpa bostadsrätten.

Varför behövs ett pantregister?

Förutom att det regleras i svensk lag, som beskrivits ovan, är det också givetvis viktigt att ha ett uppdaterat register över alla de lån som finns där lägenheterna (bostadsrätterna) har tagits som säkerhet. Om bostadsrättsföreningen använder sig av en tjänst som en fastighetsförvaltare tillhandahåller, kan tjänsten hålla koll på och uppdatera de giltiga pantsatta bostadsrätterna och överlåtelser och även sända ut de pantbrev som behövs till långivarna.

En tjänst som denna kan också hjälpa till med att underrätta långivare om en boende, som dessutom pantsatt sin bostadsrätt, inte kan betala eller är försenad med avgiften till bostadsrättsföreningen. En annan sak som en sådan eller liknande tjänst kan hjälpa dig och din bostadsrättsförening med, är att ställa samman och sända de uppgifter om överlåtelser som behövs, både till säljaren och till Skatteverket.

Övrig ekonomi

Att den bostadsrättsförening man går in i har tillräcklig ordning på finanserna är en grundförutsättning för att man som medlem inte skall äventyra sina investeringar. För många är det därför optimalt att titta på äldre föreningar med en sund ekonomi och större kassa. Hur ekonomin i verksamheten ser ut kan man ofta förstå genom att titta på avgifterna. Vidare bör man alltid se över vad för kommande utgifter som stundar. En fastighetsinvestering i form av lägenhetshus skall bära sig själv oavsett vem som är ägare. Denna kalkyl är vad som avgör huruvida det går att realisera visionen eller inte.

Här finns en rad artiklar inom ekonomi och marknadsföring. De kan visa sig tillföra åtskilligt i form av fakta.